Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX Mysz przewodowa Mionix Avior SK optyczna Gaming czarna

MIONIX Mysz przewodowa Mionix Avior SK optyczna Gaming czarna

Kod: 895721

255,55 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Myszka dla graczy AVIOR SK Gaming to myszka dostosowana do wymagań, graczy prawo i leworę,cznych wyposaż,ona w 9 przyciskó,w. Wyją,tkowy ergonomiczny kształ,t myszy stanowi wsparcie dla chwytó,w cał,ą, dł,onią, oraz przez tzw. claw grip (uł,oż,enie dł,oni tak, aby przypominał,a kształ,t szponó,w).

Sensor optyczny ADNS-3310 o rozdzielczoś,ci do 7000DPI zapewnia zerową, akceleracje (zaró,wno negatywną, jak i pozytywną,), znakomitą, dokł,adnoś,ć,, pł,ynne ś,ledzenie oraz maksymalne przyspieszenie wynoszą,ce ponad 5.45m/sek (215 IPS).

Dzię,ki nowej funkcji kalibracji LOD, poł,ą,czyliś,my analizator jakoś,ci powierzchni (S.Q.A.T) i regulację, dystansu od podł,oż,a, by zapewnić, najniż,szą, moż,liwą, wartoś,ć, LOD z optymalnym ś,ledzeniem ruchu.

Bł,yskawicznie szybki procesor 32-bitowy ARM umoż,liwia wyposaż,enie myszki w wiele funkcji, bez ryzyka wpł,ywania na dział,anie sensora. Moż,liwe do pobrania oprogramowanie zapewnia dostę,p do opcji peł,nego dostosowania przyciskó,w, ustawień, sensora, koloró,w LED, makr i profili.

SensorOptyczny
Liczba przycisków9
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)7000 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu2 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

12.53×,6.5×,3.66 cm

Waga146 g
Pozostałe parametry

Charakterystyka techniczna
- 32-bitowy procesor ARM (32mhz)
- Model dla prawo i leworę,cznych graczy, chwyt dł,onią, lub przez tzw. claw grip (uł,oż,enie dł,oni tak, aby przypominał,a kształ,t szponó,w)
- Mił,e w dotyku gumowe pokrycie
- 9 programowalnych przyciskó,w
- Trzystopniowa regulacja DPI w grze
- 2 zintegrowane diody LED w dwó,ch strefach podś,wietlania
- 16.8 milionó,w koloró,w LED
- Zmiana koloru, efekty: stał,e podś,wietlenie, pulsowanie, mruganie lub oddychanie
- 128 KB wbudowanej pamię,ci
- Duż,e ś,lizgacze wykonane z tworzywa PTFE
- Pozł,acany wtyk USB 2.0, funkcja Plug and Play

Charakterystyka sensora
- Optyczny sensor ADNS 3310 z diodami IR-LED
- Maksymalna prę,dkoś,ć, ś,ledzenia 5.45m/sek (215 IPS)
- Brak pozytywnej lub negatywnej akceleracji sprzę,towej
- Regulacja wysokoś,ci na jakiej myszka przestaje odczytywać, poł,oż,enie (tzw. Lift Off Distance)

Charakterystyka oprogramowania
- Do pię,ciu profili zapisanych we wbudowanej pamię,ci
- Regulowana oś, X / Y
- Regulacja czę,stotliwoś,ci pró,bkowania
- Rejestracja na ż,ywo menedż,era makro
- 16.8 milionó,w opcji koloró,w LED
- Ustawienia menedż,era RGB
- Migotają,ce, pulsują,ce oraz wydychają,ce effekty LED
- Sposó,b oś,wietlenia zmiany koloru
- Predykcja z 15-stopniową, regulacją,
- Obracanie regulowane od -30 do 30 stopni
- Przyrzą,d do kalibracji LOD
- S.Q.A.T Surface Quality Analyzer Tool (Narzę,dzie analizy jakoś,ci powierzchni)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895721
Producent MIONIX
Kod producenta AVIOR-SK
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje