Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra Drukarka etykiet GX43-102520-000 (Termotransferowa; RS-232 USB; 300 dpi)

Zebra Drukarka etykiet GX43-102520-000 (Termotransferowa; RS-232 USB; 300 dpi)

Kod: 308190

1 912,71 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Cenne narzę,dzie do zastosowań, stacjonarnych
Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają, najlepszą, w swojej klasie szybkoś,ć, i wydajnoś,ć, druku o szerokoś,ci do 104 mm. Drukarki G-Series –, od modelu podstawowego GK™, po model GX™, z bogatym zestawem funkcji –, oferują, niezawodne, trwał,e i elastyczne rozwią,zanie do druku
stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowań, i dla każ,dego budż,etu.
Wszystkie drukarki G-Series został,y skonstruowane z naciskiem na trwał,oś,ć, i niezawodnoś,ć, typową, dla produktó,w Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejszą, cenę, w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposaż,ony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się, w ró,ż,nych branż,ach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każ,dym modelu kompaktową, wersję, do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spoś,ró,d wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokoś,ci druku 104 mm lub też, wersję, umoż,liwiają,cą, zaró,wno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszczę,dzają,cym czas bardzo prostym systemem ł,adowania kalki. Wszystkie modele mają, zainstalowane ję,zyki EPL™, i ZPL®, oraz oferują, szereg opcji interfejsó,w do systemó,w osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniają,c ł,atwą, i bezproblemową, integrację, drukarek G-Series z innymi rozwią,zaniami do druku firmy Zebra.


Drukarki Zebra G-Series sprawdzają, się, w wielu zastosowaniach:
Ochrona zdrowia:

•, Identyfikacja pacjentó,w
•, Etykietowanie pró,bek
•, Znakowanie narzę,dzi do sterylizacji
•, Etykiety apteczne

Handel detaliczny:
•, Etykietowanie produktó,w
•, Etykiety przecenowe
•, Etykiety na pó,ł,ki
•, Drukowanie kuponó,w i paragonó,w

Transport pasaż,erski:
•, Karty pokł,adowe
•, Znakowanie bagaż,u

Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:
•, Bilety na imprezy i wystawy
•, Etykietowanie produktó,w w barach
szybkiej obsł,ugi
•, Kupony bukmacherskie

Ł,ań,cuch dostaw:
•, Etykiety produkcyjne, produktowe
i wysył,kowe

Usł,ugi pocztowe i kurierskie:
•, Elektroniczne frankowanie
•, Etykiety adresowe

Wymiary

szer x wys x gł, [mm]:  ,  ,254 x 193 x 190

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 308190
Producent Zebra
Kod producenta GX43-102520-000
EAN 5656565656562
Strona www Nie dotyczy
Recenzje