Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra Drukarka etykiet GK420t Termotransferowa

Zebra Drukarka etykiet GK420t Termotransferowa

Kod: 308188

1 603,78 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Cenne narzę,dzie do zastosowań, stacjonarnych
Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają, najlepszą, w swojej klasie szybkoś,ć, i wydajnoś,ć, druku o szerokoś,ci do 104 mm. Drukarki G-Series –, od modelu podstawowego GK™, po model GX™, z bogatym zestawem funkcji –, oferują, niezawodne, trwał,e i elastyczne rozwią,zanie do druku
stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowań, i dla każ,dego budż,etu.
Wszystkie drukarki G-Series został,y skonstruowane z naciskiem na trwał,oś,ć, i niezawodnoś,ć, typową, dla produktó,w Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejszą, cenę, w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposaż,ony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się, w ró,ż,nych branż,ach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każ,dym modelu kompaktową, wersję, do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spoś,ró,d wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokoś,ci druku 104 mm lub też, wersję, umoż,liwiają,cą, zaró,wno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszczę,dzają,cym czas bardzo prostym systemem ł,adowania kalki. Wszystkie modele mają, zainstalowane ję,zyki EPL™, i ZPL®, oraz oferują, szereg opcji interfejsó,w do systemó,w osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniają,c ł,atwą, i bezproblemową, integrację, drukarek G-Series z innymi rozwią,zaniami do druku firmy Zebra.

Drukarki Zebra G-Series sprawdzają, się, w wielu zastosowaniach:
Ochrona zdrowia:
•, Identyfikacja pacjentó,w
•, Etykietowanie pró,bek
•, Znakowanie narzę,dzi do sterylizacji
•, Etykiety apteczne

Handel detaliczny:
•, Etykietowanie produktó,w
•, Etykiety przecenowe
•, Etykiety na pó,ł,ki
•, Drukowanie kuponó,w i paragonó,w

Transport pasaż,erski:
•, Karty pokł,adowe
•, Znakowanie bagaż,u

Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:
•, Bilety na imprezy i wystawy
•, Etykietowanie produktó,w w barach
szybkiej obsł,ugi
•, Kupony bukmacherskie

Ł,ań,cuch dostaw:
•, Etykiety produkcyjne, produktowe
i wysył,kowe

Usł,ugi pocztowe i kurierskie:
•, Elektroniczne frankowanie
•, Etykiety adresowe

Specyfikacja techniczna

Kod produktu:GK42-102520-000
Model:GK420t
Rodzaj druku:Termotransferowy/termiczny
Rozdzielczoś,ć, druku [dpi]:203
Maks. prę,dkoś,ć, druku [mm/s]:127
Szerokoś,ć, druku [mm]:104
Maks. dł,ugoś,ć, druku [mm]:991
Min. szerokoś,ć, etykiet [mm]:19
Szerokoś,ć, etykiety [mm]:108
Wysokoś,ć, etykiety [mm]:991
Maks. ś,rednica zewn. rolki etykiet [mm]:127
Ś,rednica wewn. rolki z etykietami [cale]:1.5
Maks. dł,ugoś,ć, taś,my barwią,cej [m]:74
Iloś,ć, pamię,ci FLASH:004 MB
Iloś,ć, pamię,ci RAM:008 MB
Dostę,pne interfejsy:USB, RS-232, LPT
Zasilanie:100- 240V, 50-60Hz
Ję,zyki programowania:EPL2, ZPL, ZPL2
Temperatura pracy:od 4.4°,C do 41°,C
Temperatura skł,adowania:od -40°,C do 60°,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, otoczenia [%]:od 5% do 95% bez kondensacji

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 308188
Producent Zebra
Kod producenta GK42-102520-000
EAN 0042102520000
Strona www Nie dotyczy
Recenzje