Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

VAT 0% dla szkół

Zgodnie artykułem 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki maja prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%. Oznacza to w zasadzie płatność jedynie kwoty netto.

Kto może skorzystać z tego prawa?

Ustawa definiuje, kogo dotyczy zerowa stawka VAT:

1.       Szkoły i przedszkola publiczne
2.       Szkoły i przedszkola niepubliczne
3.       Szkoły wyższe
4.       Organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
5.       Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Co trzeba zrobić aby zakupić towar na 0% stawkę VAT?

Ustawa nakłada obowiązek na dostawcę (Bino.pl) wymagania pewnej dokumentacji, od placówki zakupującej sprzęt:
1.       Wypełnienia stosownego zamówienia skierowanego do naszej firmy
2.       Potwierdzenia go przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową
           a.       Najczęściej, organem nadzorującym jest:
                     ·   Wydział edukacji urzędu gminy
                     ·   Kuratorium Oświatowe
                     ·   Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jaki sprzęt można zakupić na 0% stawkę VAT?

1.       Jednostki centralne komputerów
2.       Serwery
3.       Monitory
4.       Zestawy komputerów stacjonarnych
5.       Drukarki
6.       Skanery
7.       Urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille’a)
8.       Urządzenia do transmisji danych cyfrowych:
          a.       Switche
          b.       Routery
          c.       Modemy

 

Zapytania prosimy kierować na adres mailowy sebastian(at)bino.pl