Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Hub 4x USB 2.0. mini, czarny, Y-2140

Unitek Hub 4x USB 2.0. mini, czarny, Y-2140

Kod: 639316

14,26 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Unitek Y-2140 to koncentrator pozwalają,cy zwię,kszyć, liczbę, dostę,pnych portó,w USB 2.0 o 4 dodatkowe porty.

Dzię,ki niemu moż,liwe jest podł,ą,czenie do komputera wię,kszej liczby urzą,dzeń, peryferyjnych, takich jak pamię,ci flash, dyski zewnę,trzne, klawiatury, myszki czy drukarki.

Urzą,dzenie jest w szczegó,lnoś,ci polecane posiadaczom laptopó,w z mał,ą, iloś,cią, portó,w USB, a takż,e posiadaczom komputeró,w stacjonarnych, któ,rzy nie chcą, lub nie mogą, podł,ą,czać, urzą,dzeń, do trudno dostę,pnych portó,w znajdują,cych się, z tył,u obudowy komputera.

Dzię,ki zaimplementowanej elektronice hub ł,aduje ró,wnież, telefony komó,rkowe

StandardUSB 2.0
Ładowanie urządzeńTak
Porty4 x USB Type A Żeńska
Zasilanie

Hub pasywny, nie wymaga dodatkowego zasilania ( zasilany z gniazda USB)

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

Zintegrowany przewó,d USB o dł,ugoś,ci 80 cm

Pozostałe parametry

- Moż,liwoś,ć, ł,adowania telefonó,w komó,rkowych
- Transfer danych do 480 Mbps
- Obsł,uga standartó,w Plug&,Play oraz HotSwapp
- Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/8.1 oraz Mac OS 9.0 (i nowszymi)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 639316
Producent Unitek
Kod producenta Y-2140 black, Y-2140-CZARNY, Y-2140/czarny
EAN 4894160007087
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje