Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Netgear JGS524-200EUS ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)

Netgear JGS524-200EUS ProSafe 24-Port Gigabit Rackmount Switch (JGS524)

Kod: 102699

628,47 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria przeł,ą,cznikó,w JGS500 Gigabit Switch NETGEAR pozwala przyspieszyć, twojej sieci mieszczą,c się, w okreś,lonym budż,ecie. Dzię,ki przepustowoś,ci 32Gb/s masz moż,liwoś,ć, przesł,ania przez jeden port 2Gb/s danych a dzię,ki niskiej cenie przeł,ą,cznik ten moż,esz umieś,cić, w każ,dym miejscu w sieci dostarczają,c poł,ą,czenie Gigabit bezpoś,rednio do biurka! ,
Oparty na standardach dla bezproblemowej integracji z urzą,dzeniami 10, 100, oraz 1000Mb/s, montowany w szafie przeł,ą,cznik JGS516 posiada na każ,dym porcie takie funkcje jak Auto uplink, czy też, moż,liwoś,ć, konfiguracji full/half-duplex. Przeł,ą,cznik ten jest idealny dla grup roboczych, laboratorió,w, mał,ych biur chcą,cych przesył,ać, duż,e pliki multimedialne, graficzne nie poś,wię,cają,c na to znaczą,cych ś,rodkó,w pienię,ż,nych.

Przeł,acznik ProSafe 24x 10/100/1000 Mb/s JGS524

24x10/100/1000 wydajny, magistrala o peł,nej wydajnoś,ci. Cena na tyle niska ż,e moż,e posł,uż,yć, na brzegu sieci.

Gigabit od serwera do komputera
Seria przeł,ą,cznikó,w JGS500 Gigabit Switch NETGEAR pozwala przyspieszyć, twojej sieci mieszczą,c się, w okreś,lonym budż,ecie. Dzię,ki przepustowoś,ci 32Gb/s masz moż,liwoś,ć, przesł,ania przez jeden port 2Gb/s danych a dzię,ki niskiej cenie przeł,ą,cznik ten moż,esz umieś,cić, w każ,dym miejscu w sieci dostarczają,c poł,ą,czenie Gigabit bezpoś,rednio do biurka!

Oparty na standardach dla bezproblemowej integracji z urzą,dzeniami 10, 100, oraz 1000Mb/s, montowany w szafie przeł,ą,cznik JGS524 posiada na każ,dym porcie takie funkcje jak Auto uplink, czy też, moż,liwoś,ć, konfiguracji full/half-duplex. Przeł,ą,cznik ten jest idealny dla grup roboczych, laboratorió,w, mał,ych biur chcą,cych przesył,ać, duż,e pliki multimedialne, graficzne nie poś,wię,cają,c na to znaczą,cych ś,rodkó,w pienię,ż,nych.

Wysoka wydajnoś,ć,
 ,Przepustowoś,ć, 1000Mb/s oraz magistrala 48Gb/s speł,nia wymagania najbardziej wymagają,cych aplikacji. JGS524 jest idealny dla aplikacji graficznych, multimedialnych oraz innych aplikacji potrzebują,cych przesł,ać, duż,ą, iloś,ć, danych z jednego miejsca do drugiego.

Dostę,pny
Niska cena JGS524 powoduje ż,e moż,esz wykorzystać, poł,ą,czenie gigabit nawet w miejscach na któ,re nie pozwalał,by budż,et dzię,ki czemu sieć, moż,e zachować, swoją, jednolitoś,ć,.

Elastyczny
Każ,dy port jest wyposaż,ony w automatyczne wykrywanie prę,dkoś,ci oraz automatyczne ustawienie trybu duplex oraz funkcję, auto uplink pozwalają,cą, na konfigurowanie portu w zależ,noś,ci czy jest on "krosowany" czy "prosty".
 ,
Wygodny
Prosty w instalacji oraz w obsł,udze. Mogą, być, wykorzystane jako wolno-stoją,ce lub zamontowane w szafie Rack. Co waż,ne kompatybilne są, z systemami operacyjnymi Windows MacOS oraz Linux/Unix.

Klasa przełącznikaNiezarządzalny
ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Architektura sieciGigabitEthernet
Liczba portów 10/100 MbpsBrak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps24
Liczba portów SFPBrak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Store-and-forwardNie
Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3x

Rozmiar tablicy adresów MAC8000
Przepustowość48 Gb/s
Obsługa ramek JumboNie
Bufor pamięci2 MB
Warstwa przełączaniaL2
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)230000 h
Pobór mocy16 W
ZasilaczZewnętrzny
Pozostałe parametry

- Specyfikacja ś,rodowiskowa:
Temperatura pracy: 0°, do 50°, C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć,: 90%
Temperatura skł,adowania: -20°, do 70°, C
- Zgodnoś,ć, elektromagnetyczna:
CE mark, commercial
FCC Part 15 Class A
VCCI Class A
EN 55022 (CISPR 22), Class A, EN 50082-1,
EN 55024
C-Tick
- Bezpieczeń,stwo:
UL listed (UL 1950)/cUL
IEC 950/EN 60950 System Requirements
UTP Category 5 cables lub better
Network card for each PC lub server

Akcesoria w zestawie

JGS524
Zasilacz
Instrukcja instalacji
Zestaw do instalacji w szafie
Karta z informacją, na temat gwarancji

Wymiary

43 x 330x 207 mm

Waga1.72 kg
Informacje o gwarancji

Wieczysta gwarancja NETGEAR†,

Typ obudowyRack
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 102699
Producent Netgear
Kod producenta JGS524-200EUS
EAN 0606449064261
Strona www http://www.netgear.com
Recenzje