Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

BenQ BENQ Dataprojektor GP20

BenQ BENQ Dataprojektor GP20

Kod: 598854

2 782,67 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Twó,j Inteligentny Przenoś,ny Kolega!

BenQ GP20 Ultra-Lekki projektor LED, to tylko 1.5 kg w kompaktowej obudowie, z kró,tko-ogniskową, projekcją, LED, ł,ą,czy w sobie mobilnoś,ć, i wygodę, w codziennej pracy!

Z GP20 Jesteś, Zawsze Mobilny!
Lekki i kompaktowy: 1,5 kg, BenQ GP20 LED Projektor, wyś,wietla obraz z technologią, kró,tko-ogniskową,, pozwalają,c zamienić, każ,dy pokó,j w domu w super audiowizualną, zabawę,!. Wszystko czego potrzebujesz to 1m odległ,oś,ci, aby uzyskać, duż,y 40 " obraz projekcji. GP20 posiada rozdzielczoś,ć, HD 720p, 720 Lumenó,w, dwa wbudowane gł,oś,niki o mocy 3W z dź,wię,kiem SRS surround, projekcję, 3D-Ready oraz niezró,wnaną, iloś,ć, zł,ą,czy multimedialnych. GP20 jest zawsze gotowy, aby dać, Ci najwyż,szą, jakoś,ć, wyś,wietlania filmó,w z bliska, w wysokiej rozdzielczoś,ci, bez dodatkowych kł,opotliwych zestawó,w. Przygotuj się, do nowych odkryć, i ciesz się, nieograniczoną, moż,liwoś,cią, zabawy!

Funkcja Plug 'N - Wszystko co Moż,esz Oglą,dać, na Duż,ym Ekranie z Urzą,dzeniami Systemu Android
Teraz moż,esz podzielić, się, z rodziną, i przyjació,ł,mi swoim ukochanym filmem wyś,wietlanym na duż,ym ekranie z urzą,dzenia pod systemem Android. GP20 ma zinkorporowaną, funkcję, MHL, któ,ra pozwala na lustrzane odtwarzanie filmó,w i gier na duż,ym ekranie z tych urzą,dzeń, któ,re korzystają, z systemu Android. Dodatkowo urzą,dzenie jest ł,adowane podczas korzystania, tak wię,c zabawa nigdy się, nie koń,czy!

Swobodne Sterowanie z Funkcją, Bezprzewodowego Wyś,wietlania
Oglą,daj filmy w domu, zaproś, swoich przyjació,ł, na oglą,danie teledysku lub przejdź, do intensywnej akcji gier wideo z wię,kszą, swobodą, niż, kiedykolwiek. Wszystko to dzię,ki funkcji bezprzewodowego wyś,wietlania, któ,ra pozwala na podł,ą,czenie GP20 przez notebook, komputer stacjonarny lub jedno z Twoich urzą,dzeń, przenoś,nych. Oprogramowanie EZ QPresenter 2.0 na PC oferuje ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodową, z komputera do GP20, z moż,liwoś,cią, przejś,cia na drugie urzą,dzenie wyś,wietlają,ce. Pobierz ł,atwy w obsł,udze Program EZ iOS QPresenter 2,0 aplikację, na iPhone lub iPad i zabierz ze sobą, materiał,y prezentacji wszę,dzie gdzie zechcesz. Wyś,wietl pliki PDF, MS Office i iWorks przez GP20 bezpoś,rednio z urzą,dzeń, mobilnych.

Ostra, Wyraź,na - Kinowa, Jakoś,ć, Obrazu i Optymalna Efektywnoś,ć, Projekcji z Technologią, LED
GP20 wykorzystuje diody RGB LED, jako ź,ró,dł,o ś,wiatł,a, umoż,liwiają,c wyś,wietlanie niesamowitych, bogatych kolorystycznie obrazó,w przy wspó,ł,czynniku kontrastu 10000:1 i 100% NTSC gamie koloró,w, dzię,ki czemu oglą,danie zdję,ć, i filmó,w jest o wiele bardziej przyjemne. Uż,ytkowany w Trybie Eco, GP20 jest w stanie wykonać, do 30.000 godzin pracy bez spadku natę,ż,enia jasnoś,ci.

Wygodny i Ł,atwy w Uż,yciu, Dzię,ki Specjalnie Zaprojektowanemu Przyjaznemu Interfejsowi
Aby, zapewnić, uż,ytkownikowi przyjazne rozwią,zania, Intefejs Uż,ytkownika GP20 jest stylizowany z elementami nawigacji nawią,zują,cych do popularnych urzą,dzeń, multimedialnych. Nie ma potrzeby, instrukcji, kiedy wszystko jest intuicyjne.

Tryb Auto Blank Zapewnia Bezpieczeń,stwo Uż,ytkowania Wokó,ł, Dzieci
Tryb Auto Blank jest funkcją, ochrony oczu zapewnieniają,cą, bezpieczne uż,ytkowanie projektora wokó,ł, dzieci. Umoż,liwia on GP20 na wykrycie ruchu w odległ,oś,ci 20 do 30 centymetró,w z przodu obiektywu, wył,ą,czają,c automatycznie ś,wiatł,o projekcji.

Szybkie Auto Wyszukiwanie
Z GP20, nie ma potrzeby manualnego wyszukiwania ź,ró,dł,a treś,ci. Wystarczy podł,ą,czyć, urzą,dzenia, takie jak karty SD, USB, etc, któ,re sprawdzią,-wyszukają, automatycznie ź,ró,dł,a treś,ci.

Auto Korekcja Keystone, Wszelkie Nieró,wnoś,ci Obrazu Korygowane
Z GP0, nie ma potrzeby dokonywania regulacji obrazu rę,cznie. Automatyczna funkcja keystone, wykona cał,ą, pracę, za Ciebie, dostosowują,c obrazy, grafiki i wykresy do kształ,tu idealnego kwadratu.

Etykiety ecoFACTS
Etykiety ecoFACTS mogę, powiedzieć,, jak przyjazne dla ś,rodowiska są, produkty BenQ!
Rozwó,j produktó,w przyjaznych ś,rodowisku stwarza proces w któ,rym BenQ, nie tylko chce przestrzegać, biernie przepisó,w ochrony naszej planety, ale ró,wnież, aktywnie rozwija produkty przyjazne dla ś,rodowiska!

Technologia wyświetlaniaLED
Technologia wyświetlania

LED

Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność700 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny100 000:1
Obiektyw

F=1.65, f=11.7mm

ZoomBrak danych
Automatyczne ustawianie ostrościBrak danych
Minimalna przekątna obrazu20 ''
Maksymalna przekątna obrazu240 ''
Proporcje obrazu16:10
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.31 kHz
Częstotliwość pozioma max.102 kHz
Częstotliwość pionowa min.23 Hz
Częstotliwość pionowa max.120 Hz
Trwałość lampy20000 h
Trwałość lampy (ECO)30000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Kompatybilność ze standardami wideo

NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM / HDTV

AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaWiFi
Złącza wejścia / wyjścia

Computer in (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in x 1
Component Video in share with D-Sub
HDMI (v1.3) x 1
MHL share with HDMI
Audio in (Mini Jack) x 1 (3.5mm)
Audio out (Mini Jack) x 1 (3.5mm)
Speaker 3W (Amp. 2W) x2 (w/ SRS)
USB (Type A) x 1 (USB Drive / HDD / Wi-Fi dongle)
USB (Type Mini B) x 1(USB Display / File transfer)
Card Reader x 1 (SD, SDHC up to 32GB)
Internal memory 2GB

Poziom hałasu31 - 35 dB
Pobór mocy128 W
Pozostałe parametry

Moc lampyLuminus PT54
Regulacja zniekształ,cenia trapezowego1D, Vertical(Pionowy) ±, 40 stopni
Przesunię,cie projekcji100% ±,5%
Wspó,ł,czynnik projekcji (przeką,tna @ odległ,oś,ć,)  ,  ,1.2:1 (40" @ 1m)

Akcesoria w zestawie

Pilot z bateriami
Instrukcja Uż,ytkownika
Kabel Zasilają,cy
Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
Torba
WI=FI dongle
Karta Gwarancyjna

Wymiary

220 x 61.8 x 177mm

Waga1.5 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598854
Producent BenQ
Kod producenta 9H.J3H77.17E
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.benq.pl
Recenzje