Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V BK350EI

APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V BK350EI

Kod: 46124

563,73 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Moc pozorna350 VA
KomunikacjaUSB
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,:165.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 91.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 284.00 ,mm
Waga przesył,ki: 7.05 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 178.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 241.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 368.00 ,mm

 ,

Waga6.32 kg
Kolor

Translation

Certyfikaty
Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Specyfikacja techniczna
Na wyjś,ciu:
 • Moc wyjś,ciowa 210W / ,350 VA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 210W / ,350 VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe230V
 • Gniazda wyjś,ciowe
(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepię,ciowa)
(3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Na wejś,ciu

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
 • Typ gniazda wejś,ciowego: IEC-320-C14 inlet
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 1.83 ,metry
 • Zakres napię,cia wejś,ciowegow trybie podstawowym 196 - 280V

Akumulatory i czas podtrzymania

 • Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
 • Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: , 6 ,godzin
 • Iloś,ć, zestawó,w: RBC , , 1

Komunikacja i zarzą,dzanie

 • Panel przedni: Diody LED wsakzują, pracę, z sieci : pracę, z baterii : stan wymiany baterii : wskaź,niki stanu przecią,ż,enia
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : cią,gł,y sygnał, dź,wię,kowy w stanie przecią,ż,enia

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach):300 ,Dż,uli
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
 • Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuż,ył,owa linia)

Parametry ś,rodowiskowe

 • Ś,rodowisko operacyjne 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy , 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie) , 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie) , 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia 40.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a 19.00 ,BTU/godz.
W zestawie

CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, 1 szt. - odł,ą,czalny kabel zasilają,cy IEC 1,2 m, 1 szt. - odł,ą,czalny kabel zasilają,cy IEC 1,8 m, Kabel telefoniczny, Kabel USB, Karta gwarancyjna

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 46124
Producent APC
Kod producenta BK350EI
EAN 731304016342
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje