Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra ZT41042-T0E0000Z

Zebra ZT41042-T0E0000Z
5 104,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Drukarki Zebra serii ZT400 bazują, na sprawdzonej niezawodnoś,ci drukarek Z Series™,, oferują,c ulepszenia pod wzglę,dem szybkoś,ci i jakoś,ci druku oraz ł,ą,cznoś,ci. Zaprojektowane z naciskiem na ł,atwoś,ć, obsł,ugi produkty z serii ZT400 są, wyposaż,one w intuicyjny graficzny interfejs uż,ytkownika LCD z ikonami oraz ł,atwe ł,adowanie noś,nikó,w i taś,my. Ponadto wyposaż,one są, też, standardowo w interfejsy USB, szeregowy, Ethernet i Bluetooth®,. Rozszerzone funkcje RFID oferują, wię,ksze moż,liwoś,ci ś,ledzenia i identyfikacji, dalej się,gają,cą, widocznoś,ć, i dostę,p do informacji o procesach w przedsię,biorstwie. ,

Konstrukcja drukarki wykorzystuje w cał,oś,ci metalową, ramę, i skł,adaną, pokrywę,, przez co ł,atwo mieś,ci się, ona w niewielkiej przestrzeni roboczej. Dzię,ki ś,rodowisku Link-OS®, Zebry –, innowacyjnemu systemowi operacyjnemu –, drukarki z serii ZT400 pozwalają, na ł,atwą, integrację,, zarzą,dzanie i konserwację, z dowolnego miejsca na ś,wiecie. Urzą,dzenie wyposaż,one są, standardowo w bogaty zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak:
- Otwieranie stron internetowych za pomocą, komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication), co uł,atwia dostę,p do bogatej bazy wiedzy Zebry zawierają,cej filmy instruktaż,owe i pomoc techniczną, dotyczą,cą, produktó,w
- Oś,wietlone ś,cież,ki noś,nikó,w i taś,my pokazują, wyraź,nie wnę,trze drukarki nawet w sł,abo oś,wietlonych ś,rodowiskach. ,
- Cloud Connect umoż,liwia drukarkom z Link-OS bezpieczną, i bezpoś,rednią, komunikację, z chmurą, w celu drukowania i zarzą,dzania urzą,dzeniami.

Drukarka ZT410 jest przystosowana do druku na taś,mach 104 mm kodó,w:
- Liniowych: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysł,owy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- Dwuwymiarowych: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (iComposite), Aztec.

Rodzaj druku

Termotransfer

Rozdzielczość druku

203 dpi

Maks. prędkość druku w czerni356 mm/s
Szerokość druku104 mm
Max. długość druku3988 mm
Min. szerokość etykiet25 mm
Max. szerokość etykiety114 mm
Max. zewnętrzna średnica rolki203 mm
Wewnętrzna średnica rolki3 ''
Obsługiwane kody kreskowe

1D, 2D, GS1 Databar, PDF

Złącza wejścia / wyjścia

USB, DB9, LPT (Centronics)

Zasilanie

90-265 VAC, 48-62 Hz

Język drukarki

ZPL2, EPL, XML, ZPL

Wymiary

269 x 324 x 495 mm

Wbudowana pamięć RAM64 MB
Wbudowana pamięć flash4 MB
Pozostałe parametry

- Maks. dł,ugoś,ć, taś,my barwią,cej [m]:450
- Maks. szerokoś,ć, taś,my barwią,cej [mm]:110
- Ś,rednica wewn. rolki z taś,mą, [cale]:1
- Procesor:RISC 32 bit
- Dostę,pne interfejsy:USB, RS-232, LPT, Ethernet (LAN), Bluetooth
- Temperatura pracy:od 0°,C do 40°,C
- Temperatura skł,adowania:od -40°,C do 60°,C
- Dopuszczalna wilgotnoś,ć, otoczenia [%]:od 5% do 85% bez kondensacji

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 704362
Producent Zebra
Kod producenta ZT41042-T0E0000Z
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje