Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZaNa Design VIP Style 8GB x200 Wenge

ZaNa Design VIP Style 8GB x200 Wenge

Kod: 153318

97,12 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZaNa Vip Collection to jedyne tego typu pendrive'y w cał,oś,ci wykonane z drewna, srebra oraz kamieni jubilerskich.

Do produkcji modelu VIP Style wykorzystano najwyż,szej jakoś,ci drewno egzotyczne "Wenge" w poł,ą,czeniu ze srebrem pró,by 925, z któ,rego zrobiona jest nowoczesna zawieszka. Pendrive'y są, wykonywane rę,cznie, co nadaje im wyją,tkowy, a zarazem ekskluzywny charakter. Niepowtarzalnemu design-owi towarzyszy zastosowanie najwyż,szej jakoś,ci elektroniki opartej na technologii USB 2.0 High Speed o pojemnoś,ci od 4 do 32GB.
 ,
Szlachetne drewno
Obudowa pamię,ci z serii VIP COLLECTION zawsze powstaje z jednego, dokł,adnie wyselekcjonowanego kawał,ka drewna Wenge. Sł,oje drewna z obudowy pamię,ci idealnie komponują, się, ze sł,ojami z zatyczki, tworzą,c jedną, cał,oś,ć,.
Szlachetne drzewo Wenge to jedna z najpię,kniejszych odmian drzew tropikalnych Afryki. , Ciekawa struktura i gł,ę,bia koloru tego drewna zapewnia naszym produktom wyszukaną, elegancję,. To egzotyczne drewno dzię,ki swojej nietypowej urodzie i wysokiej trwał,oś,ci jest obecnie niezwykle poż,ą,danym towarem. Jego wyrazisty sł,ó,j od zawsze czarował, i pobudzał, wyobraź,nię,. Wenge przez tysią,ce lat wykorzystywane był,o przez afrykań,skich szamanó,w do magicznych rytuał,ó,w. Dziś,, dzię,ki kolekcji VIP COLLECTION moż,esz mieć, skrawek magicznej i tajemniczej Afryki tylko dla siebie!
Drewno uż,ywane do produkcji naszych pendrive’,ó,w , pochodzi z legalnego ź,ró,dł,a, tylko od renomowanych dostawcó,w. Tym samym marka Zana Design respektuje przepisy prawne dotyczą,ce ś,cisł,ych limitó,w wycinki tych rzadkich i szlachetnych drzew.

Powró,t do naturalnoś,ci
Pamię,ci VIP COLLECTION w przeciwień,stwie do konkurencji są, podwó,jnie olejowane, a nie lakierowane. Dzię,ki temu drewno pró,cz unikalnej struktury sł,oi ma w peł,ni gł,adką, i lś,nią,cą, powierzchnię,, bez mankamentó,w sztucznej, lakierowanej powł,oki. Jednocześ,nie, tak przygotowana obudowa jest doskonale zabezpieczona, a takż,e zachowuje intensywną, barwę, naturalnego drewna.

Srebro pró,by 925
Gó,rna czę,ś,ć, pamię,ci posiada srebrną, zawieszką,, do któ,rej moż,na doczepić, np. skó,rzany rzemień,.

Magnesowa zatyczka
Pamię,ć, posiada specjalnie zaprojektowaną, zatyczkę, z wbudowanym wewną,trz magnesem, dzię,ki któ,remu unikniesz - jak w przypadku rozwią,zań, konkurencyjnych - przypadkowego zagubienia zatyczki. Pamię,ć, przy nakł,adaniu zatyczki wydaje charakterystyczny "klik", po któ,rym bezpieczne staje się, jego przenoszenie w np. kieszeni lub torbie.

Laserowy grawer
Na obudowie znajduje się, wygrawerowana laserowo nawa marki ZaNa Design oraz nazwa kolekcji VIP COLLECTION. Opró,cz tego każ,da pamię,ć, ma drobny grawer z informacją, o pojemnoś,ci. , Grawer jest bardzo dokł,adny i niezwykle trwał,y.

Osią,gi
Nasze pamię,ci charakteryzują, się, najwyż,szą, jakoś,cią, oraz najlepszymi parametrami technicznymi. Pendrive’,y osią,gają, nastę,pują,ce prę,dkoś,ci:

  • w zapisie: do 20 mb/s
  • w odczycie: do 32 mb/s

Idealny prezent
Pamię,ci przenoś,ne marki ZaNa Design to wspaniał,y pomysł, na prestiż,owy prezent dla każ,dego, kto ceni nowoczesny design i wysoką, jakoś,ć,, jaką, zapewnia ten niezwykle dopracowany produkt polskiego rzemiosł,a. To coś, wię,cej niż, pendrive, gdyż, doskonale peł,ni rolę, ekskluzywnego i modnego gadż,etu. Nie zapominajmy ró,wnież,, ż,e wewną,trz obudowy kryje się, bardzo szybka i niezawodna elektronika jednego z najwię,kszych potentató,w na rynku pamię,ci FLASH. Dzię,ki niej pamię,ci sprawdzą, się, w każ,dej sytuacji. Dodatkowo każ,dy egzemplarz zapakowany jest w eleganckie opakowanie z logiem marki ZaNa Design.

Pendrive ZaNa VIP Style to doskonał,y prezent z okazji urodzin, rocznicy, Ś,wią,t Boż,ego Narodzenia, Walentynek i wielu innych uroczystoś,ci, w któ,rych chcemy podarować, drugiej osobie coś, wyją,tkowego!

InterfejsUSB 2.0
Prędkość odczytu32 MB/s
Prędkość zapisu20 MB/s
Wymiary

71.5 x 17.5 x 9.7 mm

Waga14 g
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista
Mac os 9.x/x
Linux 2.4 X

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 153318
Producent ZaNa Design
Kod producenta ZV8STYL
EAN Nie
Strona www http://www.zanadesign.eu
Recenzje