Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZaNa Design Crystal 16GB Srebro Swarovski

ZaNa Design Crystal 16GB Srebro Swarovski

Kod: 153283

96,15 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZaNa Silver Crystal to jedyne w swoim rodzaju, eleganckie gadż,ety ł,ą,czą,ce w sobie nowoczesną, technologię, pamię,ci USB z niepowtarzalną, stylistyką,. Ultranowoczesna elektronika zamknię,ta jest w obudowie ze szlachetnego srebra pró,by 925 wysadzanej oryginalnymi kryształ,kami Swarovskiego!
Pendrive ZaNa Silver to nie tylko modny drobiazg, ale takż,e praktyczna pomoc w codziennym ż,yciu, pracy i rozrywce.

Nowe spojrzenie na pamię,ć, przenoś,ną,
Srebrna obudowa pró,by 925 kryje w sobie jedną, z najmniejszych elektronik tego typu na ś,wiecie! Oferuje ona prę,dkoś,ć, odczytu aż, do 24 MB/s i pojemnoś,ć, pamię,ci do 32 GB. Pendrive’,y ZaNa Silver są, nie tylko idealne do przenoszenia danych, zdję,ć, i prezentacji, ale sł,uż,ą, ró,wnież, jako oryginalny wisiorek na szyję,, elegancki brelok do kluczy lub prestiż,owa ozdoba do Twojego telefonu.

ZaNa Silver Crystal - pię,kno na co dzień,
Crystal to wyją,tkowy model ze srebrnej kolekcji, któ,ry posiada bardzo nowoczesny i subtelny design.
ZaNa Silver Crystal noszony jako bł,yskotka na szyję, doda pię,kna każ,dej kobiecie. Sprawi, ż,e przyjació,ł,ki bę,dą, Ci go zazdroś,cić,, a mę,ż,czyź,ni z pewnoś,cią, go zauważ,ą,.
W każ,dym , momencie moż,esz mieć, przy sobie ulubione zdję,cia czy filmy i dzielić, się, nimi z bliskimi.
Nie obę,dziesz się, bez niego w pracy, gdzie przyda Ci się, do przenoszenia danych i prezentacji. A jeś,li tylko zechcesz moż,esz uż,ywać, go jako unikatową, ozdobę, do Twojej komó,rki lub brelok do kluczy.
Nikt nie uwierzy, ż,e ta jedyna w swoim rodzaju, lś,nią,ca subtelnymi kryształ,kami zawieszka to przenoś,na pamię,ć, USB!

Srebrna Obudowa
Obudowa pamię,ci w cał,oś,ci wykonana jest z wysokiej czystoś,ci srebra pró,by 925, uż,ywanego ró,wnież, do produkcji wysokiej jakoś,ci biż,uterii srebrnej. W procesie przygotowawczym srebro jest dokł,adnie czyszczone i rę,cznie polerowane, a nastę,pnie niezwykle precyzyjnie integrowane z elektroniką,. Gó,rna czę,ś,ć, pamię,ci posiada uszko z doczepioną, zawieszką,, któ,ra ró,wnież, jest wykonana ze srebra pró,by 925.

Kryształ,y Swarovskiego
Obudowa ozdobiona jest trzema luksusowymi, szlifowanymi kamieniami od Swarovskiego, któ,re tworzą, subtelny detal. Kryształ,y te charakteryzują, się, niezwykł,ym blaskiem diamentu i stanowią, doskonał,y element biż,uteryjny. Ich pię,kno zachwyca już, od przeszł,o 100 lat, gdyż, wł,aś,nie wtedy Daniel Swarovski I odkrył, perfekcyjną, metodę, obró,bki kryształ,u. Dziś, Swarovski, już, jako potę,ż,na marka, kojarzy się, z luksusem i jest doceniana na cał,ym ś,wiecie.
W trakcie rę,cznej produkcji serii ZaNa Silver pię,kne kryształ,ki są, bardzo dokł,adnie i trwale wpasowane w obudowę, pamię,ci, tworzą,c niezwykle dekoracyjny detal.
To wł,aś,nie dzię,ki nim pendrive ZaNa Silver Crystal robi piorunują,ce wraż,enie na każ,dym, kto ma przyjemnoś,ć, podziwiania go.
 ,
Idealny Prezent dla Niej
Zana Silver Crystal to oryginalny prezent, któ,ry zachwyci każ,dego. Obdarowana osoba bę,dzie zaskoczona Twoim pomysł,em na wyją,tkowy prezent. Crystal , jest idealnym prezentem dla Niej. Oczaruje Ją, swoim pię,knem i okaż,e się, niezbę,dny w codziennym ż,yciu.
To coś, wię,cej niż, pendrive, gdyż, doskonale peł,ni rolę, biż,uteryjnego gadż,etu, a jak wiadomo każ,da kobieta kocha bł,yskotki. Nie zapominajmy ró,wnież,, ż,e wewną,trz obudowy kryje się, bardzo szybka i niezawodna elektronika jednego z najwię,kszych potentató,w rynku pamię,ci FLASH. Dzię,ki niej pamię,ci sprawdzą, się, , w każ,dej sytuacji. Dodatkowo każ,dy egzemplarz zapakowany jest w eleganckie opakowanie jubilerskie z logiem marki ZaNa Design.
Zana Silver Crystal to doskonał,y prezent z okazji urodzin, rocznicy, Ś,wią,t Boż,ego Narodzenia, Walentynek i wielu innych uroczystoś,ci, w któ,rych chcemy podarować, drugiej osobie coś, wyją,tkowego!
 ,
Ultramał,y wymiar
Pamię,ci z serii ZaNa Silver wykorzystują, nowoczesną, elektronikę,, wykonaną, w technologii Chip-on-Board, dzię,ki któ,rej moż,liwe stał,o się, pomniejszenie cał,ego pendrive'a do bardzo kompaktowych rozmiaró,w. Dzię,ki temu, pró,cz niezwykle mobilnego gadż,etu otrzymujemy m.in. zaletę, nie blokowania są,siednich portó,w USB. Wymiary pamię,ci to tylko 28.7 mm x 12.5 mm x 3.1 mm.
 , , ,
Wodoodpornoś,ć,
Technologia skryta w srebrnej obudowie ma jeszcze jedną, zaletę, - w sytuacji przypadkowego oblania pendrive'a wodą, lub np. kawą,, po jego dokł,adnym osuszeniu moż,na go dalej bezpiecznie uż,ywać,, gdyż, elektronika jest dokł,adnie zintegrowana w obudowie.

Laserowy grawer
Z tył,u obudowy znajduje się, wygrawerowane laserowo oznaczenie pojemnoś,ci pamię,ci oraz nazwa marki ZaNa Design. Grawer jest bardzo dokł,adny i trwał,y.
Praktyczny wisiorek
Jako uzupeł,nienie kompletu, proponujemy srebrny ł,ań,cuszek o dł,ugoś,ci 45cm, w poł,ą,czeniu z któ,rym powstaje jedyny w swoim rodzaju wisiorek na szyję,. Cał,y ł,ań,cuszek wraz z zapię,ciem wykonany jest z wysokiej jakoś,ci srebra pró,by 925.

InterfejsUSB 2.0
Prędkość odczytu24 MB/s
Prędkość zapisu8 MB/s
Wymiary

28.7 x 12.5 x 3.1 mm

Waga5 g
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista
Mac os 9.x/x
Linux 2.4 X

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 153283
Producent ZaNa Design
Kod producenta ZS16CRYS
EAN 5903111669225
Strona www http://www.zanadesign.eu
Recenzje