Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zalman Obudowa Z3 USB 3.0

Zalman Obudowa Z3 USB 3.0

Kod: 526446

149,40 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zalman Z-3 to obudowa zaprojektowana nie tylko z myś,lą, o walorach estetycznych i wydajnym chł,odzeniu, ale co ró,wnie waż,ne dla wygody uż,ytkownika. Specjalnie w tym celu na gó,rze obudowy znajduje się, wgł,ę,bienie w któ,rym moż,emy trzymać, drobne rzeczy bą,dź, też, podł,ą,czyć, urzą,dzenie pod porty USB, któ,re ró,wnież, się, tam znalazł,y. Obudowa posiada specjalnie zaprojektowany przó,d oraz gó,rę, obudowy dla lepszej cyrkulację, powietrza . Wnę,trze prezentuje się, ró,wnie dobrze - cał,oś,ć, w czarnym kolorze, posiada specjalnie wykoń,czone krawę,dzie zapobiegają,ce zranieniu w przypadku wymiany podzespoł,ó,w.. Napę,dy hdd montujemy beznarzę,dziowo co uł,atwia wymianę, i podł,ą,czanie dodatkowych urzą,dzeń,. Chł,odzenie usprawniono dolną, instalacją, zasilacza oraz 3 wentylatorom 120 mm w zestawie. W miarę, potrzeby obudowę, moż,na wyposaż,yć, w 5 wentylatoró,w ł,ą,cznie.

Cechy urzą,dzenia:
- Specjalnie zaprojektowany pod ką,tem aerodynamiki przó,d oraz gó,ra obudowy zapewni lepszą, cyrkulację, powietrza.
- Moż,liwoś,ć, instalacji do 5 wentylatoró,w, 3 x 120 mm w zestawie
- Obecnoś,ć, portó,w USB 2.0 oraz 3.0 na gó,rze obudowy pozwoli na podł,ą,czenie urzą,dzeń, typu przenoś,ny dysk hdd czy smartphone
- Filtry przeciwkurzowe zapewnią, porzą,dek wewną,trz obudowy
- Czarne wnę,trze obudowy
- Beznarzę,dziowy system montaż,u napę,dó,w hdd.
- Wsparcie dla kart grafiki o dł,ugoś,ci do 360mm
- Wsparcie dla montaż,u dysku SSD
- Profilowane krawę,dzie elementó,w wewną,trz obudowy poprawią, bezpieczeń,stwo podczas wymiany podzespoł,ó,w.
- Gumowane nó,ż,ki na spodzie obudowy eliminują, drgania oraz towarzyszą,cy im dź,wię,k

FormatATX
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.4
Miejsca montażowe 3,5'' zewn.1
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.2
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.1
Moc zasilaczaBrak
Wentylator12 cm
Air DuctNie
KolorCzarny
Wymiary

- 192 x 465 x 430mm (szerokoś,ć, x wysokosć, x dł,ugoś,ć,)

Złącza na przednim panelu1 x USB 3.0
Pozostałe parametry

- Gniazda rozszerzeń,: 7
- Chł,odzenie:
Przó,d: 120mm x2(x1 w zestawie)
Gó,ra: 120mm x2(x1 w zestawie)
Tył,: 120mm x1 (w zestawie)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 526446
Producent Zalman
Kod producenta Z3
EAN 8809213765391
Strona www http://www.zalmantech.com
Recenzje