Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Xerox WC5020 Copier Printer with ADF

Xerox WC5020 Copier Printer with ADF

Kod: 81275

3 743,54 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Funkcje urządzeniaKopiarka
Opis

Urzą,dzenie wielofunkcyjne WorkCentre 5020 posiada bardzo przydatne funkcje usprawniają,ce codzinną, pracę,. Dzieki niemu moż,esz zyskać, na zwię,kszeniu efektywnoś,ci oraz konforcie codziennych dział,ań,.

Cechy oszczę,dnoś,ciowe - WorkCentre 5020
-Niskobudż,etowa, 3-w-1 pozwala zaoszczę,dzić, miejsce i pienią,dze poprzez poł,ą,czenie istnieją,cych samodzielnych urzą,dzeń,.
-Tryby Oszczę,dzaj energię, oraz Oszczę,dzaj toner pozwalają, wydać, mniej na elektrycznoś,ć, i materiał,y eksploatacyjne
-Automatyczny dwustronny wydruk pozwala zaoszczę,dzić, na kosztach papieru i jest przyjazny dla ś,rodowiska
-Kontroluj koszty dzię,ki trybowi Multiple Account, któ,ry umoż,liwia utworzenie do 10 chronionych hasł,em kont uż,ytkownikó,w oraz indywidualne limity liczby kopii.
-Speł,nia normy ENERGY STAR®,, co oznacza, ż,e oszczę,dzasz na kosztach energii

Funkcje zwię,kszają,ce wydajnoś,ć, - WorkCentre 5020

-Duż,a prę,dkoś,ć, do 20 str/min pozwala utrzymać, produktywnoś,ć, na wysokim poziomie
-Duż,a pojemnoś,ć, papieru —, do 800 arkuszy pozwala zredukować, przerwy w celu uzupeł,nienia papieru i daje znakomitą, elastycznoś,ć, materiał,ó,w
-Skanuj dokumenty na papierze do plikó,w cyfrowych, któ,re moż,esz poddać, edycji, indeksowaniu lub archiwizacji
-Wspó,ł,dzielone drukowanie, przy uż,yciu urzą,dzeń, innych firm, zwię,ksza produktywnoś,ć, grupy roboczej

Funkcje uł,atwiają,ce uż,ytkowanie - WorkCentre 5020
-Intuicyjny interfejs uż,ytkownika umoż,liwia wybó,r funkcji poprzez przyciś,nię,cie jednego przycisku
-Centralna taca wydrukó,w, w przeciwień,stwie do tacy bocznej, pozwala umieś,cić, WorkCentre 5020 w ciasnym otoczeniu
-Kopiowanie kart identyfikacyjnych umoż,liwia kopiowanie dwó,ch stron identyfikatora lub mał,ego dokumentu na jeden arkusz, co pozwala zaoszczę,dzić, czas i papier

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańBiuro
Parametry kopiowania

Kopiowanie dowodó,w osobistych, N-stron, Zmniejszanie / Powię,kszanie, Jedno skanowanie - wiele wydrukó,w
Prę,dkoś,ć, drukowania do 20 str./min
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie: od 7.5 pt-pt

Parametry skanowania

Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do TWAIN, Skanowanie do komputera, WIA

Oprogramowanie Xerox Scan to PC Desktop®, SE Personal Edition (1 stanowisko),
TIFF, PDF, BMP, oprogramowanie OCR –, Abbyy FineReader™,

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista

Format10 x 15 cm
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Maks. prędkość druku w czerni20 str/min
Obciążenie miesięczne20000 arkuszy/miesiąc
Druk dwustronnyAutomatyczny
Zainstalowana pamięć64 MB
Maksymalna pamięć64 MB
Język drukarki

GDI

InterfejsUSB
Podajnik papieru

Taca 1 (Taca papieru): 250 arkuszy
Taca 2 (Taca boczna): 50 arkuszy
Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): 500 arkuszy

Taca 1 (Taca papieru): Rozmiary: A3, A4, B4 JIS, Koperta B5, Dział, prawny, Letter, Tabloid, US Folio, Rozmiary: 176 x 250 mm to 297 x 432 mm
Taca 2 (Taca boczna): Rozmiary: A3, A4, A5, B4 JIS, Koperta B5, Dział, prawny, Letter, Tabloid, US Folio, Rozmiary niestandardowe: 140 x 216 mm to 297 x 432 mm
Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): Rozmiary: A3, A4, B4 JIS, Koperta B5, Dział, prawny, Letter, Tabloid, US Folio, Rozmiary: 176 x 250 mm to 297 x 432 mm

Odbiornik papieru

250 szt.

Gramatura papieru

60 - 110 g/m2

Nośniki

papier A3,
papier A4,
papier B4,
papier B5,
koperty,
folia

Taca 1 (Taca papieru): Zwykł,y papier, Papier makulaturowy
Taca 2 (Taca boczna): Koperty, Dziurkowane, Etykiety, Zwykł,y papier, Papier makulaturowy, Folie
Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): Zwykł,y papier, Papier makulaturowy

Wymiary

595 x 532 x 605 mm

Waga33 kg
Informacje o gwarancji

24 miesią,ce w miejscu instalacji

Materiały eksploatacyjne oryginalne

- Black Toner Bottle 6,3k - 106R01277

- Bę,ben o wydajnoś,ci 22k 101R00432

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 81275
Producent Xerox
Kod producenta 100S12569
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.xerox.pl
Recenzje