Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com Router E5756s-2

wel.com Router E5756s-2

Kod: 307932

545,92 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Router WLAN b/g/n z wbudowanym modemem pracują,cym w technologii DC- HSPA+, z prę,dkoś,cią, pobierania do 43,2 Mbps. Router umoż,liwia stworzenie HotSpot’,u dla 5 uż,ytkownikó,w, a bateria pozwala pracować, przez 10h (500 h stand-by). Wbudowany slot karty microSD pozwala na udostę,pnianie wszystkim uż,ytkownikom sieci nawet do 32 GB danych. Tak stworzona sieć, bę,dzie dostę,pna nie tylko dla notebookó,w, ale ró,wnież, tabletó,w, smartphonó,w i innych urzą,dzeń, z dostę,pem do Wi-Fi.
Urzą,dzenie moż,e takż,e pracować, jako Power Bank.

Oprogramowanie

•,Windows XP SP2/SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7
•,Mac OS X 10.5 , 10.6 and 10.7 lub nowsze (sprzę,t powinien speł,niać, wymagania dot. zainstalowanej wersji OS)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307932
Producent wel.com
Kod producenta e5756s-2
EAN 6920702750277
Strona www Nie dotyczy
Recenzje