Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com CDM531

wel.com CDM531
144,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najnowszy router bezprzewodowy CDM531AM firmy AMIT posiada wbudowane gniazdo USB do wspó,ł,pracy z modemami 3G. Moż,liwe jest podł,ą,czenie niemal wszystkich istnieją,cych na rynku modemó,w USB HSDPA i HSPA, daje to szeroką, moż,liwoś,ć, podział,u mobilnego internetu na kilka komputeró,w.
Ź,ró,dł,em internetu dla routera CDM531AM moż,e być, ró,wnież, hotspot. Posiadają,c jedno konto do danego hotspot’,a moż,emy udostę,pniać, bezprzewodowo internet na inne komputery.
Kluczowym atutem jest moż,liwoś,ć, zailania routera bezpoś,rednio z gniazda USB laptopa.
Podstawową, zaletą, routera, jest szeroka, stale rozwijana w porozumieniu z producentem lista zgodnych modemó,w. Obsł,uga routera jest niezwykle prosta, wystarczy wł,oż,yć, kompatybilny modem do wbudowanego gniazda USB i poprzez przeglą,darkę, www ustawić, parametry dla danego operatora.

Informacje dodatkowe

Pobierz skró,coną, instrukcję, konfiguracji routera - plik pdf

Skró,cona lista modemó,w komptatybilnych:

 • Option iCON 031
 • Option iCON 225
 • Option iCON 401
 • Option iCON 431
 • Option iCON 451
 • Option iCON 505
 • Sierra Wireless Compass 885
 • Sierra Wireless Compass 888
 • Sierra Wireless USB 307
 • Sierra Wireless USB 309
 • Sierra Wireless AC310U
 • SonyEricsson MD300
 • Huawei E1550
 • Huawei E156G
 • Huawei E160 i E160G
 • Huawei E169
 • Huawei E170
 • Huawei E180
 • Huawei E182E
 • Huawei E1820
 • Huawei E220
 • ZTE MF622
 • ZTE MF626
 • ZTE MF626
 • ZTE MF668
 • ZTE K3520-Z
 • Bandluxe C270
 • Bandluxe C170
 • Bandluxe C120
 • Novatel Ovation MC930D
 • Novatel Ovation MC935D
 • Novatel Ovation MC950D
 • Novatel Ovation MC990D
 • Novatel Merlin X950D (przez adapter USB)
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307902
Producent wel.com
Kod producenta CDM531
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje