Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Volt Przetwornica napiecia 2000W / 24V

Volt Przetwornica napiecia 2000W / 24V

Kod: 919025

351,78 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Seria elektronicznych przetwornic napię,cia IPS sł,uż,y do zasilania urzą,dzeń, elektrycznych wymagają,cych napię,cia przemiennego 230V z akumulatoró,w i instalacji samochodowych o napię,ciu stał,ym 24V. Przetwornice doskonale sprawdzają, się, w miejscach gdzie nie ma moż,liwoś,ci bezpoś,redniego podł,ą,czenia do sieci energetycznej.

Przetwornice serii IPS wytwarzają, na wyjś,ciu tzw. sinusoidę, modyfikowaną,. Jest to napię,cie przemienne o przebiegu prostoką,tnym, któ,rego wartoś,ć, skuteczna jest identyczna, jak wartoś,ć, skuteczna przebiegu sinusoidalnego wystę,pują,cego w sieci energetycznej. Dzię,ki zastosowaniu takiej metody generowania napię,cia, moż,liwe jest znaczne ograniczenie ceny i zwię,kszenie bezawaryjnoś,ci cał,ego urzą,dzenia.

Napięcie wejściowe (maks.)31 V
Napięcie wyjściowe (min.)225 V
Napięcie wyjściowe (maks.)235 V
Moc ciągła1300 W
Moc chwilowa2000 W
Pobór prądu300 mA
Sprawność92 %
Częstotliwość50 Hz
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzeciążeniowe
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

295 x 150 x 85

Waga2.8 kg
Pozostałe parametry

- Temperatura:0-40 st. C

Specyfikacja techniczna
 • Moc: 3000W/1500W , ,  ,
 • 2 gniazda socket
 • Gniazdo USB
 • kable do akumulatora 100A
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: 22-28 VDC
 • Prą,d bez obcią,ż,enia: 300mA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V
 • Zakres napię,cia wyjś,ciowego: 220-240VAC
 • Czę,stotliwoś,ć,: 50Hz/60Hz±,0.5
 • Moc maksymalna(10min): 3000W
 • Moc przy cią,gł,ym obcią,ż,eniu:1500W
 • Sprawnoś,ć,:>,92%
 • Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe: przy obcią,ż,eniu 120% IPS automatycznie się, wył,ą,cza
 • Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wył,ą,czenie)
 • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napię,ciem
 • Temperatura:0-40 st. C
 • Wymiary:295 x 150 x 85
 • Waga: 2.8 Kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 919025
Producent Volt
Kod producenta 4PPRZ24230IPS200
EAN 5903111886073
Strona www Nie dotyczy
Recenzje