Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Hub USB Y-2013

Unitek Hub USB Y-2013

Kod: 196316

14,06 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Unitek Y-2013 przewó,d microUSB +hub USB

Kabel USB AM - micro USB B o dł,ugoś,ci 15 cm z hubem.

Przewó,d sł,uż,y zaró,wno do wymiany danych pomię,dzy komputerem PC a urzą,dzeniami wyposaż,onymi w wejś,cie micro USB jak i do zasilania ł,adowarek w wię,kszoś,ci telefonó,w komó,rkowych dostę,pnych na rynku. Nietypowy design z wbudowanym HUB'em USB pozawala zaoszczę,dzić, port USB w komputerze.
Kabel jest typu mę,skiego A (podł,ą,czenie do komputera) oraz microUSB (podł,ą,czenie do urzą,dzenia ze standardem 5pin microUSB). Za jego poś,rednictwem moż,na w szybki sposó,b zgrać, nawet duż,e pliki takie jak np. zdję,cia lub filmy z aparatu cyfrowego, kamery, telefonu lub innego noś,nika na dysk lokalny komputera PC.

Gł,ó,wne funkcje:
•,Przewó,d USB umoż,liwiają,cy transfer do 480 Mbps
•,Idealny do podł,ą,czenia urzą,dzeń, ze zł,ą,czem micro USB typu B takich jak odtwarzacze mp3, cyfrowe kamery, aparaty, telefony komó,rkowe
•,Kompatybilny ze standardem USB 1.1 oraz USB 2.0
•,Moż,e być, zastosowany do wymiany danych pomię,dzy komputerem PC a telefonem komó,rkowym
•,Nadaje się, idealnie do ł,adowania urzą,dzeń, mobilnych.
•,nie wymaga zasilacza dla podł,ą,czenia dyskó,w 2.5"

Specyfikacja techniczna

•,Zł,ą,cze I: USB micro B mę,skie
•,Zł,ą,cze II: USB A mę,skie
•,Hub USB
•,Transfer: USB2.0 do 480mbps
•,Zgodny z PnP

Wymagania systemowe

1 x przewó,d Mikro USB - USB + Hub

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 196316
Producent Unitek
Kod producenta Y-2013
EAN 4894160002365
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje