Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Tesoro Mysz Shrike v2 Biały 799430373449

Tesoro Mysz Shrike v2 Biały 799430373449

Kod: 954249

188,32 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Tesoro Shrike to w peł,ni konfigurowalna mysz gamingowa z gumowanym pokryciem, peł,nym podś,wietleniem LED oraz ergonomicznym designem.
Poprzez polepszone podś,wietlenie LED oraz gumowane pokrycie Shrike stał, się, znacznie lepszym rozwią,zaniem dla okreś,lonych graczy. Mysz posiada funkcję, lift off, któ,ra pozwala okreś,lić, zakres rejestrowania ruchu myszki, tak aby uł,atwić, jej przenoszenie na drugi koniec podkł,adki bez poruszania kursora. Shrike posiada ponadto aż, 8 niezależ,nie programowalnych przyciskó,w, a jego boki został,y wyposaż,one w specjalne gumowe uchwyty, któ,re pozwalają, trzymać, mysz pewnie i wygodnie. Dzię,ki mikroprzeł,ą,cznikom OMRON, myszka reaguje na każ,dy klik w mgnieniu oka. W zależ,noś,ci od danej gry, jak i wł,asnych preferencji moż,esz też, skonfigurować, prę,dkoś,ć,, z jaką, mysz ma reagować, na pojedyncze wciś,niecie wybranego przycisku. Maksymalna rozdzielczoś,ć, pracy myszki osią,ga nawet 8200 DPI i jest w peł,ni regulowana przez uż,ytkownika zaró,wno na osi X, jak i Y. Shrike posiada ró,wnież, moż,liwoś,ć, dostosowania cię,ż,aru myszki (dodatkowo do 35g). Teflonowa podstawa zapewnia maksymalną, kontrolę, poś,lizgu myszy.

SensorLaserowy
Liczba przycisków8
Liczba rolek1
ProfilOburęczny
Rozdzielczość (maks.)8200 dpi
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Wymiary

75,1 x 124,6 x 42 mm.

Waga115 g
Pozostałe parametry

- Sensor laserowy AVAGO ADNS-9800
- Regulacja rozdzielczoś,ci DPI niezależ,nie na osi X oraz Y
-128 Kb wbudowanej pamię,ci
- Zestaw dodatkowych odważ,nikó,w 3 x 10g + 1 x 5g
- 5 profili mapowania
- 40 przyciskó,w makro
- 1600 zapamię,tanych sekwencji
- 5 stopniowa regulacja dystansu lift off
- Gumowany uchwyt na kciuk
- Pozł,acany wtyk USB
- Opleciony kabel
- Przeł,ą,czniki Omron
- Regulowana czę,stotliwoś,ć, pró,bkowania w zakresie 125/250/500/1000 Hz
- 8 niezależ,nie programowalnych przyciskó,w
- Przyjazne dla uż,ytkownika oprogramowanie
- Kontrola szybkoś,ci strzelania
- Praktyczne gumowe pokrycie
- Niezwykle gł,adkie teflonowe ś,lizgacze
- Ergonomiczne wykonanie nie mę,czy rę,ki
- Kompatybilnoś,ć,: Windows XP/Vista/7/8

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 954249
Producent Tesoro
Kod producenta 799430373449
EAN 0799430373449
Strona www Nie dotyczy
Recenzje