Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Superlux Superlux HMC681 EVO sluchawki

Superlux Superlux HMC681 EVO sluchawki
233,98 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Superlux HMC-681 EVO

HD-681 EVO to sł,uchawki rozpoznawalne już, na cał,ym ś,wiecie, wzbudzają,ce zachwyt doskonał,ym dź,wię,kiem i wykonaniem, uwielbiane przez swoich wł,aś,cicieli i wcią,ż, jeszcze odkrywane przez wszystkie pokolenia poszukiwaczy doskonał,ego brzmienia!

Firma SUPERLUX nie zapomniał,a ró,wnież, o graczach, wś,ró,d któ,rych marka cieszy się, coraz wię,kszą, popularnoś,cią, i wychodzą,c naprzeciw ich oczekiwaniom opracował,a rozbudowany model pod nazwą, HMC-681EVO.

HMC-681EVO to absolutnie nowy futurystyczny image. Smukł,e i nowoczesne rysy przycią,gną, uwagę, każ,dego, bez wyją,tku. Pod wzglę,dem brzmienia, zachowano wszystko co najlepsze w modelu HD-681, czyli mocne, gł,ę,bokie i ciepł,e brzmienie basu, a udoskonalono tony wysokie, któ,re stał,y się, bardziej zró,wnoważ,one i neutralne.

Zaprojektowano je by oddać, dokł,adnie każ,dy detal oraz wychwycić, nawet najmniejsze niuanse muzyki dzię,ki czemu bę,dziesz mó,gł, bł,yskawicznie reagować, na to, co dzieje lub za chwilę, stanie się, na ekranie. Sł,uchawki HMC-681EVO z pewnoś,cią, zabiorą, Cię, na wyż,szy poziom realizmu i dostarczą, niezapomnianych wraż,eń, podczas gier.

Inż,ynierowie firmy SUPERLUX wzbogacili te rewelacyjne sł,uchawki w wysokiej jakoś,ci mikrofon znajdują,cy się, na jednej z kopuł,, któ,ry odfiltrowuje wię,kszoś,ć, szumó,w z otoczenia. Do dyspozycji mamy ró,wnież, kontrolę, gł,oś,noś,ci mikrofonu umiejscowioną, bezpoś,rednio na kablu co sprawia, ż,e mamy bardzo ł,atwy i szybki dostę,p do niej.

Bez najmniejszych nawet wą,tpliwoś,ci moż,na stwierdzić,, ż,e sł,uchawki HMC-681EVO, to wł,aś,nie to czego poszukują, zaró,wno profesjonalni jak i ci począ,tkują,cy gracze. , Nowoczesny wyglą,d, doskonał,a jakoś,ć, wykonania, rewelacyjne brzmienie, to wszystko to co jest potrzebne do osią,gnię,cia peł,nej satysfakcji i uznania uż,ytkownika. Sł,uchawki Superlux HMC-681EVO pozwolą, Wam cieszyć, się, komfortem i jakoś,cią, na profesjonalnym poziomie, dzię,ki czemu swobodnie przeniesiecie się, w wirtualny ś,wiat swoich ulubionych gier.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)10 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)30 kHz
Czułość98 dB
MikrofonTak
Długość przewodu3 m
KolorCzarny
Waga355 g
Pozostałe parametry

Mikrofon:
- Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 15 kHz
- Typ mikrofonu: kierunkowy
- Impedancja: 2.2 kOhm
- Czuł,oś,ć,: -45 dBV/Pa (5,6mV)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1057567
Producent Superlux
Kod producenta Superlux HMC681 EVO sluchawki
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje