Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Superlux Superlux HD661 czarne

Superlux Superlux HD661 czarne

Kod: 376114

174,95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki HD-661 to najnowsza propozycja firmy, dzię,ki któ,rej ś,wiat melomanó,w nabierze siedmiu nowych barw. Tak, dobrze czytacie drodzy czytelnicy, nie przeoczyliś,cie się,. Aby urozmaicić, nam szaroś,ci dnia codziennego, firma Superlux zaproponował,a aż, 7 koloró,w tych sł,uchawek, poś,ró,d któ,rych każ,dy na pewno wybierze coś, dla siebie.

Są, to wysokiej jakoś,ci, wokó,ł,uszne, zamknię,te sł,uchawki monitorowe, wyposaż,one w neodymowe magnesy. Znajdą, one swoje miejsce w bardzo szerokiej gamie zastosowań,, jednak na szczegó,lną, uwagę, zasł,uguje doskonale tł,umią,ca dź,wię,ki zewnę,trzne konstrukcja.

Dzię,ki niej sł,uchawki te stają, się, wyją,tkowo przydatne w ś,rodowisku o wysokim poziomie hał,asu. Wysoka jakoś,ć, wykonania i dź,wię,ku sprosta wymaganiom i zadowoli niemal każ,dego inż,yniera dź,wię,ku podczas monitorowania aplikacji na ż,ywo czy też, odsł,uchiwania mixu. Opatentowana, lekka, a zarazem solidna konstrukcja pał,ą,ka, zagwarantuje trwał,oś,ć,, oraz zapewni komfort podczas dł,ugotrwał,ego noszenia. Obrotowa konstrukcja nausznikó,w umoż,liwia nam wygodny monitoring na jedno ucho.

Sł,uchawki wyposaż,one są, w dwa rozpinane kable. W zależ,noś,ci od potrzeb i sytuacji w jakiej się, znajdujemy, mamy do dyspozycji kabel 1m i 3m. W zestawie znajdziemy ró,wnież, klips zabezpieczają,cy przed niekontrolowanym wysunię,ciem się, wtyczek.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 376114
Producent Superlux
Kod producenta Superlux HD661 czarne
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje