Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Słuchawki handsfre mikrofon MDR-EX450AP White

Sony Słuchawki handsfre mikrofon MDR-EX450AP White

Kod: 718209

161,87 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Finezyjny dź,wię,k w każ,dym miejscu
Fascynują,ce przeż,ycia muzyczne natychmiast po podł,ą,czeniu.
Niezwykle lekka konstrukcja z aluminium oraz dokł,adny dź,wię,k z neodymowego przetwornika akustycznego to idealne poł,ą,czenie dla osó,b, któ,re wię,kszoś,ć, czasu spę,dzają, w ruchu. Maksymalna wygoda przy noszeniu bę,dzie ponadto zasł,ugą, mię,kkich, hybrydowych, silikonowych wkł,adek dousznych.

Mał,y, ale mocny przetwornik akustyczny
Przetwornik akustyczny ł,ą,czy niewielkie wymiary z duż,ą, czuł,oś,cią, i zapewnia idealną, czystoś,ć, każ,dej nuty.

Szerokie pasmo przenoszenia
Szerokie pasmo przenoszenia oznacza wierną, reprodukcję, gł,ę,bokiego basu i wszystkich wysokich C.

Czyste, zró,wnoważ,one brzmienie
Reprodukowane tony ś,rednie i wysokie zachwycają, czystoś,cią,. Wykonane z aluminium obudowy ł,ą,czą, lekkoś,ć, ze sztywnoś,cią, mechaniczną, i stabilnoś,cią, dź,wię,ku, któ,ra przekł,ada się, na bogatsze, bardziej dynamiczne brzmienie.

Precyzja w dział,aniu
Czysty dź,wię,k o duż,ej mocy bę,dzie zawierał, wszystkie szczegó,ł,y sł,uchanej muzyki, od cię,ż,kiego rocka przez klubowe hymny po klasykę, muzyki pop.

Konstrukcja Beat Response Control

Specjalnie ukształ,towane kanał,y powietrzne optymalizują, reprodukcję, niskich czę,stotliwoś,ci i zapewniają, dokł,adny, gł,ę,boki bas.

Neodymowy przetwornik akustyczny 12 mm
Dla zapewnienia duż,ej czuł,oś,ci i mocy oraz mał,ych zniekształ,ceń, kopuł,ka membrany w tym nieduż,ym przetworniku akustycznym ma taką, samą, wielkoś,ć, jak w przetworniku akustycznym 16 mm.

Duż,a czuł,oś,ć,
Czuł,oś,ć, sł,uchawek to miara efektywnoś,ci, z jaką, sygnał, elektryczny jest przekształ,cany na dź,wię,k. Te sł,uchawki odznaczają, się, duż,ą, czuł,oś,cią,, dzię,ki czemu dź,wię,k pozostaje czysty nawet przy znacznej gł,oś,noś,ci.

Komfort sł,uchania
Dokł,adne przyleganie do uszu gwarantuje komfort nawet przy wielogodzinnym sł,uchaniu.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieHands-free
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja40 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)25 kHz
Czułość103 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorAluminiowy
Waga6 g
Pozostałe parametry

W zestawie:
- Pokrowiec
- Regulator dł,ugoś,ci przewodu sł,uchawkowego
- Wkł,adki douszne
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsł,ugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 718209
Producent Sony
Kod producenta MDR-EX450APW, MDREX450APW.CE7
EAN 4905524956993
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje