Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Projektor SONY VPL-SW630C (3100Lm, WXGA, 3000:1)

Sony Projektor SONY VPL-SW630C (3100Lm, WXGA, 3000:1)

Kod: 611184

7 098,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Interaktywny projektor do wyś,wietlania z ultrabliskiej odległ,oś,ci WXGA o jasnoś,ci 3100 lm (VPL-SW630C)

Projektor panoramiczny zapewniają,cy jasny i kontrastowy obraz, ł,atwy w instalacji, wyposaż,ony w przyjazne dla ś,rodowiska funkcje, idealny do ś,redniej wielkoś,ci pomieszczeń,, z opcjonalną, ł,ą,cznoś,cią, bezprzewodową, i funkcją, interaktywnej obsł,ugi z poziomu komputera

Zastosowanie technologii paneli 3LCD BrightEra™, firmy Sony pozwala uż,ytkownikom cieszyć, się, bardzo jasnymi i kontrastowymi obrazami panoramicznymi WXGA o doskonał,ej stabilnoś,ci barw. Jasnoś,ć, ś,wiatł,a kolorowego 3100 lumenó,w sprawia, ż,e prezentacje są, bardzo wyraź,ne nawet przy silnym ś,wietle zewnę,trznym. Projektory VPL-SW630C i VPL-SW526 są, ł,atwe do instalowania przy uż,yciu szerokiego zestawu gniazd do poł,ą,czenia z innymi urzą,dzeniami i bez problemó,w integrują, się, z sieciami szkolnymi i biurowymi. Po dodaniu opcjonalnego moduł,u Wi-Fi uż,ytkownicy mogą, bezprzewodowo wyś,wietlać, prace domowe, obrazy i grafikę, z urzą,dzeń,, takich jak komputery PC, smartfony i tablety. Urzą,dzenie został,o wyposaż,one w wiele inteligentnych funkcji oszczę,dzania energii. Wydł,uż,ony czas mię,dzy wymianami lampy, wynoszą,cy do 8000 godzin, umoż,liwia zsynchronizowaną, konserwację, filtra i lampy, co pozwala ograniczyć, przestoje urzą,dzenia i zminimalizować, koszty. Obsł,uga dwó,ch pió,r, dzię,ki któ,rej uczeń, i nauczyciel mogą, jednocześ,nie pisać, na ekranie, zachę,ca do wspó,ł,pracy, usprawnia proces nauczania i powoduje, ż,e staje się, on bardziej satysfakcjonują,cy.

Cechy gł,ó,wne:
- Trwał,a lampa
- Prezentacja bezprzewodowa przy uż,yciu tabletu
- Aplikacja interaktywnej prezentaci
- Ł,atwa instalacja

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność3100 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny3 000:1
Obiektyw

- Wspó,ł,czynnik projekcji: 0.267 - 0.274
- Opcjonalny zoom rę,czny: ok. x1.03

ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Proporcje obrazuBrak danych
Ilość kolorówBrak danych
Trwałość lampy3000 h
Trwałość lampy (ECO)8000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Złącza1 x USB (Type B)
Poziom hałasu35 dB
Pobór mocy329 W
Funkcje specjalne

- Bardzo wyraź,ne, jasne obrazu o maksymalnym natę,ż,eniu ś,wiatł,a kolorowego rzę,du 2600 lumenó,w
- Rozdzielczoś,c WXGA do prezentacji o wysokim stopniu szczegó,ł,owoś,ci
- Technologia 3LCD BrightEra
- Lampa o ż,ywotnoś,ci do 8000 godzin
- Ograniczenie wymagań, konserwacyjnych i przestojó,w
- Zaawansowane funkcje oszczę,dzania energii
- Prezentacja za poś,rednictwem sieci (LAN/WLAN)
- Zdalne sterowanie za pomocą, urzą,dzeń, z systemem iOS
- Sterowanie sieciowe
- Przeglą,darka multimedió,w z pamię,ci USB
- Wyś,wietlacz USB
- Wyraź,ny i bogaty dź,wię,k z wbudowanego gł,oś,nika
- Ł,atwa instalacja

Pozostałe parametry

- Zmiana osi obiektwyu: rę,czna (pion) +-3.7%, (poziom) +- 2.3%
- Korekcja zniekształ,ceń, trapezowych: maks. w pionie: +- 5 stopni
- Gł,oś,nik Mono: 16W
- 24 ję,zykowe Menu OSD
- Wbudowane moż,liwoś,ci interaktywne
- Dual Pen
- Auto Kalibracja

Akcesoria w zestawie

- Projektor
- Uchwyt montaż,owy
- Pilot + bateria
- Przewó,d zasilania
- Instrukcja obsł,ugi (CD-ROM)
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Kabel Mini D-sub 15pin
- Aplikacja Projector Station for Network Presentation (CD-ROM)
- Interaktywne pió,ra
- Kabel USB (5 m)

Wymiary

- Szerokoś,ć,: 372 mm
- Wysokoś,ć,: 168 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 328 mm

Waga6.2 kg
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia pracy: od 20 do 80% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia przechowywania: od 20 do 80 % (bez kondensacji)

Informacje o gwarancji

Gwarancja 3 lata, 3 lata na lampę,/3000h

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 611184
Producent Sony
Kod producenta VPL-SW630C
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje