Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sennheiser 504543

Sennheiser 504543

Kod: 415027

419,03 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ł,ą,czą,cy w sobie eleganckie wzornictwo oraz zaawansowane moż,liwoś,ci biznesowy zestaw sł,uchawkowy VMX 200 II Bluetooth®, 3.0 jest wyposaż,ony w dwa wbudowane mikrofony, któ,re wycinają, nieistotne dź,wię,ki i przesył,ają, do telefonu tylko gł,os uż,ytkownika. Ten zestaw zapewnia jeden z najwyż,szych poziomó,w jakoś,ci dź,wię,ku na rynku. W nowej wersji znanego produktu zamontowano sprawniejszą, baterię,, pozwalają,cą, na dł,uż,szą, pracę, i czuwanie, a takż,e dopracowano funkcję, gł,osowego powiadamiania o stanie dział,ania.

- Technologia VoiceMax - dwa wbudowane mikrofony pł,ynnie podkreś,lają, jakoś,ć, gł,osu i usuwają, zakł,ó,cenia zewnę,trzne
- Wysokiej klasy gł,oś,niki - najwyż,szej klasy doś,wiadczenie jakoś,ci dź,wię,ku
- Do poł,ą,czeń, i muzyki - sł,uchaj podcastó,w, muzyki i audiobookó,w oraz uż,ywaj go do rozmó,w telefonicznych
- Informuje jak się, ma –, innowacyjny system zapowiedzi gł,osowych informuje cię, o stanie baterii i nie tylko
- Wyją,tkowo mał,y i lekki - waż,y zaledwie 10g, zapewniają,c komfort przez wiele godzin
- Nagrodzone wzornictwo - elegancka i solidna obudowa ze stali
- Wygodne multi-poł,ą,czenia - poł,ą,czenie dwó,ch urzą,dzeń, jednocześ,nie (telefon komó,rkowy i komputer)
- Godziny pracy –, dziesię,ć, godzin rozmó,w, 12 dni czuwania
- Ł,adowanie jest szybkie - ł,adowanie tak szybkie, jak nigdy dotą,d
- Wszechstronne moż,liwoś,ci ł,adowania - zasilacz sieciowy lub za pomocą, kabla USB
- Prosta obsł,uga poł,ą,czeń, - trzy przyciski do prostego, intuicyjnego sterowania wieloma funkcjami
- Najnowsze technologie Bluetooth , - wersja 3.0 + EDR do komunikacji bez uż,ycia rą,k
- Spokó,j - dwa lata mię,dzynarodowej gwarancji

KonstrukcjaDouszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothMultipoint
Pasmo przenoszenia (min.)300 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)3400 Hz
MikrofonTak
KolorSrebrny
Waga10 g
Pozostałe parametry

- Technologia: Bluetooth®, 3.0 + EDR / wspiera profile HSP v1.2 + HFP v1.6+AVRCP v1.1+A2DP v1.1
- Czas rozmó,w: do 10 godzin
- Czas ł,adowania: Szybkie ł,adowanie (5 godzin czasu rozmowy w 35 min, peł,ne nał,adowanie w 10 godzin)
- Czas gotowoś,ci: do 12 dni
- Zasię,g: 10 metró,w

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 415027
Producent Sennheiser
Kod producenta 504543
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf
Recenzje