Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung Monitor 22 LS22C45KBWV/EN

Samsung Monitor 22 LS22C45KBWV/EN

Kod: 377236

641,05 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ergonomiczna podstawa z regulowaną, wysokoś,cią, oraz bogactwo innowacyjnych funkcji sprawiają,, ż,e monitor Samsung SC450 to narzę,dzie, któ,re moż,e zwię,kszyć, wydajnoś,ć, pracy.

Pracuj wydajniej dzię,ki regulacji wysokoś,ci podstawy
Regulowana na wysokoś,ć, podstawa w monitorach Samsung umoż,liwia ustawienie urzą,dzenia na idealnej wysokoś,ci. Prosta obsł,uga pozwala na dostosowanie wysokoś,ci i ką,ta urzą,dzenia tak, aby dopasować, oba parametry do poziomu oczu i zwię,kszyć, wydajnoś,ć, podczas pracy. Dzię,ki temu rozwią,zaniu uż,ytkownicy otrzymują, zawsze to, co najlepsze.

Technologia, któ,ra pozwala obniż,yć, koszty w firmie
Obniż, koszty pracy za pomocą, cyfrowego systemu zarzą,dzania energią,*. Dzię,ki niemu profesjonalne monitory Samsung z serii Business Monitor (SC650 / SC450 / SC200) zuż,ywają, w trybie czuwania nie wię,cej niż, 0,1 W energii. Niewiarygodnie niski pobó,r energii elektrycznej jest korzystny zaró,wno dla finansó,w firmy, jak i dla ś,rodowiska naturalnego, a poza tym jest... bezkonkurencyjny!
* Przy sygnale analogowym * Funkcja niedostę,pna dla modeli typu DP (Display Port)

Wydajny monitor –, wydajne wykorzystanie przestrzeni
Jeś,li szukasz monitora, któ,ry zajmuje mał,o miejsca, model Samsung LED Business Monitor SC650 / SC450 jest doskonał,ym rozwią,zaniem. Od moż,liwoś,ci przenoszenia przy uż,yciu uchwytu po szybkoś,ć, montaż,u, SC650 / SC450 zapewnia wydajnoś,ć, i umoż,liwia uporzą,dkowanie miejsca pracy. Dzię,ki profesjonalnemu monitorowi Samsung LED Business Monitor SC650 / SC450 optymalizacja stanowiska pracy stał,a się, znacznie ł,atwiejsza.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzię,ki ł,atwemu montaż,owi na ś,cianie
Uchwyt ś,cienny VESA umoż,liwia perfekcyjne ustawienie monitora. Ł,atwoś,ć, montaż,u i instalacji zapewnia wygodę,, bezpieczeń,stwo i kompatybilnoś,ć, oraz czyni ten uchwyt doskonał,ym partnerem dla twojego monitora. Zawsze uzyskasz idealny ką,t widzenia, a dzię,ki wą,skiej obudowie maksymalnie wykorzystasz dostę,pną, przestrzeń,.

Minimalistyczny design –, maksymalny efekt
Zmaksymalizuj swoje doznania za pomocą, eleganckiej, wą,skiej obudowy. Wą,ska obudowa oznacza mniej rozproszeń, przy patrzeniu na ekran monitora, co uł,atwia koncentrację,. Dodatkowo dzię,ki niej zwię,ksza się, powierzchnia ekranu, umoż,liwiają,c ł,atwe dostawienie drugiego monitora, któ,ry z pewnoś,cią, podniesie wydajnoś,ć, pracy. W przypadku osó,b poszukują,cych po prostu monitora w eleganckiej obudowie, to urzą,dzenie bę,dzie wyglą,dać, stylowo na każ,dym biurku.

Przejdź, do kolejnego wymiaru z funkcją, Mega Dynamic Contrast
Wspó,ł,czynnik Mega Dynamic Contrast Ratio zapewnia nową, jakoś,ć,, wyś,wietlają,c obrazy i kolory, któ,re wyglą,dają, tak, jak w rzeczywistoś,ci. Zapierają,cy dech w piersiach wspó,ł,czynnik kontrastu wyś,wietla absolutnie najciemniejszą, czerń, i nieskazitelną, biel, nie zapominają,c o innych niuansach. Z pewnoś,cią, zauważ,ysz krystaliczną, czystoś,ć, obrazu. To jak eksplozja koloró,w, któ,ra sprawia, ż,e inne monitory po prostu bledną,. Oglą,daj swoje multimedialne treś,ci z profesjonalizmem, na któ,ry zasł,ugują,. ,

Obracanie
Zmień, perspektywę, monitora, korzystają,c z innowacyjnej funkcji regulacji obracania w monitorze Samsung. Funkcja ta umoż,liwia obró,t ekranu nawet o 90 stopni, dzię,ki czemu z pewnoś,cią, znajdziesz ką,t odpowiadają,cy twoim potrzebom.

Funkcja przekrę,cania
Monitory Samsung wyposaż,one są, w moż,liwoś,ć, przekrę,cania, dzię,ki czemu moż,na szybko i ł,atwo zmieniać, ich poł,oż,enie, co jest szczegó,lnie przydatne podczas pracy w grupie.

Pochylanie
Funkcja pochylania umoż,liwia perfekcyjne ustawienie monitora, zapewniają,c wysoki komfort uż,ytkowania.

Certyfikat EPEAT
Bą,dź, bardziej proekologiczny –, zacznij korzystać, z monitora Samsung LED Business Monitor, któ,ry otrzymał, certyfikat wydany przez EPEAT. Dzię,ki obniż,eniu zuż,ycia energii ten przyjazny dla ś,rodowiska monitor idealnie nadaje się, do zastosowań, biznesowych.

Tworzywo sztuczne z recyklingu
Profesjonalne monitory Samsung z serii Business Monitor (SC650 / SC450) podą,ż,ają, z duchem trendó,w proekologicznych dzię,ki zastosowaniu w procesie produkcji tworzyw sztucznych pochodzą,cych z recyklingu.

Certyfikat Energy Star
Profesjonalne monitory z serii Samsung LED Business Monitor otrzymał,y certyfikat Energy Star, co oznacza, ż,e dzię,ki nim moż,esz obniż,yć, koszty swojej dział,alnoś,ci. Niż,sze zuż,ycie energii zwię,ksza zyski, jednocześ,nie chronią,c ś,rodowisko naturalne.

Certyfikat zgodnoś,ci z normą, TCO Display
Speł,nienie bardzo restrykcyjnej normy ś,rodowiskowej TCO Display oznacza, ż,e monitory Samsung ł,ą,czą, w sobie nie tylko bardzo zaawansowane technologie projektowania i produkcji, ale ró,wnież, proekologiczne nastawienie do ś,rodowiska, chronią,c zaró,wno uż,ytkownika, jak i zasoby naturalne.

Proporcje obrazu16:10
Przekątna ekranu22"
Typ matrycyTFT-TN
Powierzchnia matrycyBrak danych
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Obszar widzialny w pionie296.1 mm
Obszar widzialny w poziomie473.76 mm
Plamka matrycy0.282 mm
Rozdzielczość1680 x 1050 (WSXGA+)
Czas reakcji5 ms
Jasność250 cd/m²,
Kontrast statyczny1 000:1
Kontrast dynamicznyBrak danych
Kąt widzenia poziomy170 °,
Kąt widzenia pionowy160 °,
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda we/wy1 x DVI
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVNie
PivotTak
CertyfikatyEnergy Star
Standard VESA100 x 100
Pobór mocy21 W
Akcesoria w zestawie0
Akcesoria opcjonalne0
KolorCzarny
Wysokość329.8 mm
Wysokość z podstawą453.5 mm
Szerokość502.4 mm
Głębokość55.5 mm
Głębokość z podstawą210 mm
Waga3.5 kg
Waga z podstawą5 kg
Pozostałe parametry0
Informacje o gwarancji0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 377236
Producent Samsung
Kod producenta LS22C45KBWV/EN
EAN 8806085299351
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje