Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung Słuchawki nauszne Level On Black

Samsung Słuchawki nauszne Level On Black

Kod: 920088

647,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Stylowe wzornictwo
Bezprzewodowe sł,uchawki Samsung Level On wyró,ż,niają, się, nie tylko wysoką, jakoś,cią, dź,wię,ku, ale takż,e wyją,tkowym, zainspirowanym naturą, designem. Sł,uchawki zapewniają, bogaty i zró,wnoważ,ony dź,wię,k dzię,ki zaawansowanym przetwornikom.

Studyjna jakoś,ć, dź,wię,ku
Wyposaż,one w zaawansowaną,, dwuwarstwową, membranę,, bezprzewodowe sł,uchawki Level On zapewniają, nie tylko studyjną, jakoś,ć, dź,wię,ku ale takż,e funkcję, Aktywnej Redukcji Szumó,w (Active Noise Cancellation). Cztery wbudowane mikrofony, po dwa w każ,dym nauszniku, umoż,liwiają, dokł,adne mapowanie otaczają,cych Cię, dź,wię,kó,w.

Ł,atwe sterowanie

Wykorzystaj w peł,ni swoje sł,uchawki przy pomocy dotykowego panelu sterowania, któ,ry daje Ci dostę,p do takich funkcji, jak aktywacja S-Voice, kontrola gł,oś,noś,ci, sterowanie utworami - wszystko to bez się,gania po sparowane urzą,dzenie.

Podziel się, muzyką,
Sł,uchawki pozwalają, Ci na dzielenie się, muzyką, z innym posiadaczem bezprzewodowych Level On - wspó,lnie posł,uchacie ulubionych utworó,w.

Dedykowana aplikacja mobilna
Bezprzewodowe sł,uchawki Samsung Level On, w poł,ą,czeniu z dedykowaną, aplikacją,, to sposó,b na prawdziwie spersonalizowane brzmienie. Korzystaj z korektora graficznego SoundAlive i kontroli gł,oś,noś,ci, któ,ra uchroni Cię, przed uszkodzeniem sł,uchu. Aplikację, wykorzystasz takż,e do odbierania powiadomień, o wiadomoś,ciach i wydarzeniach oraz wielu innych funkcji.

Komfortowe i wygodne
Sł,uchawki skł,adają, się,, co uł,atwia przenoszenie i przechowywanie ich. Nauszniki posiadają, mię,kką,, elastyczną, gą,bkę,, któ,ra zapamię,tuje kształ,t - bę,dziesz czuć, się, komfortowo nawet po wielogodzinnych sesjach.

Korzystaj ł,atwo z redukcji hał,asu

Za pomocą, specjalnego przeł,ą,cznika szybko wł,ą,czysz lub wył,ą,czysz Aktywną, Redukcję, Szumó,w (ANC). Rozł,adował,a się, bateria? Nie ma problemu - podł,ą,cz kabel i korzystaj ze sł,uchawek w tradycyjny sposó,b.

Poł,ą,czenie NFC
Technologia zbliż,eniowa NFC wykorzystywana jest do parowania sł,uchawek z innymi urzą,dzeniami. Tak dł,ugo, jak jesteś, w zasię,gu urzą,dzenia z obsł,ugą, Bluetooth (jak smartfon czy tablet), moż,esz cieszyć, się, najwyż,szą, jakoś,cią, dź,wię,ku.

Wytrzymalsza bateria

Ciesz się, dł,uż,ej muzyką,, bez koniecznoś,ci ł,adowania - gdy sł,uchawki są, poł,ą,czone przez Bluetooth, mogą, grać, przez od 11 (z wł,ą,czonym ANC) do nawet 23 godzin (z wył,ą,czonym ANC). W przypadku poł,ą,czenia przewodowego, moż,esz sł,uchać, muzyki do 20 godzin, z wł,ą,czonym trybem ANC.

Czystszy dź,wię,k
Peł,ne wsparcie dla technologii Samsung HD i kodeku aptX oznacza niesamowite bogactwo dź,wię,kó,w.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNFC
ZłączamicroUSB
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothHFP (Hands-Free Profile)
Impedancja41 Ω,
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga236 g
Pozostałe parametry

Czas rozmó,w: Do 11 godz

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 920088
Producent Samsung
Kod producenta EO-PN900BBEGWW
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje