Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung CLX-3185FN

Samsung CLX-3185FN

Kod: 120195

1 170,01 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Drukarka wielofunkcyjna 4w1 Samsung CLX-3185FN pozwala na wykonywanie ró,ż,norodnych zadań,, od druku prezentacji na duż,e spotkanie po skanowanie ulubionych zdję,ć, w celu ich wysł,ania do rodziny. A wszystko to w peł,nym komforcie. Skorzystaj z przycisku kopiowania eko, któ,ry umoż,liwia oszczę,dnoś,ć, materiał,ó,w eksploatacyjnych i chroni ś,rodowisko naturalne. Jedno szybkie naciś,nię,cie, a ró,ż,nica jest naprawdę, ogromna. Dodatkowo obsł,uga sieci umoż,liwia podł,ą,czenie wielu uż,ytkownikó,w i korzystanie z funkcji drukowania w kolorze ró,wnież, w sieci. CLX-3185FN to wszechstronne i wydajne urzą,dzenie, któ,re dzię,ki kompaktowym wymiarom zmieś,ci się, w każ,dym wybranym miejscu.

Wygodne i proekologiczne kopiowanie za pomocą, jednego przycisku
Umieszczony dogodnie na przednim panelu drukarki przycisk kopiowania eko pomaga chronić, ś,rodowisko naturalne. Do wyboru są, tryby druku mono lub w kolorze 2up/4up (2 strony na jednym arkuszu, 4 strony na jednym arkuszu). CLX-3185FN ł,ą,czy kilka stron na jednym wydruku, oszczę,dzają,c czas, papier, toner, pienią,dze, a przede wszystkim ś,rodowisko naturalne

Oddelegowany do wielu zadań,
Efektywnoś,ć, ma kluczowe znaczenie przy prowadzeniu biura lub grupy biznesowej. Wszechstronna i szybka drukarka CLX-3185FN został,a tak zaprojektowana, aby gwarantować, najwyż,szą, wydajnoś,ć,. Teraz moż,esz wygodnie, ł,atwo i szybko drukować,, kopiować,, skanować, i faksować,. Nie musisz już, zagracać, każ,dego miejsca swojego biura ró,ż,nymi urzą,dzeniami, skoro wszystko, czego potrzebujesz, jest dostę,pne w jednym urzą,dzeniu –, kolorowej drukarce wielofunkcyjnej 4w1 CLX-3185FN.

Idealne rozwią,zanie dla mał,ych, stylowych przestrzeni i zatł,oczonych miejsc
Drukarka CLX-3185FN mierzy zaledwie 416 x 378 x 344,2 mm, z ł,atwoś,cią, mieszczą,c się, na każ,dym biurku i pozostawiają,c mnó,stwo miejsca do pracy. Stanowi ona doskonał,e poł,ą,czenie stylu i praktycznych zalet. Zaokrą,glone naroż,niki, eleganckie podś,wietlenie LED, wykoń,czenie w czerni i kremowym odcieniu szaroś,ci sprawiają,, ż,e na pewno stracisz ochotę, na schowanie drukarki pod stertą, papieró,w. Z pewnoś,cią, docenisz ró,wnież, wygodny przycisk kopiowania eko na przednim panelu.

Parametry kopiowania

Szybkoś,ć, (druk czarno-biał,y): Do 16 str./min. w formacie A4, czarny (17 str./min. w formacie Letter)
Szybkoś,ć, (druk kolorowy): Do 4 str./min. w formacie A4 (4 str./min. w formacie Letter)
Rozdzielczoś,ć,  , , , Tryb tekstowy, mieszany, gazeta: do 600 x 600 dpi, tryb zdję,ć,: do 1 200 x 1 200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biał,y): Mniej niż, 18 sekund
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy): Mniej niż, 45 sekund
Powię,kszenie: 25 ~, 400% szyba skanera, 25 ~, 100% podajnik automatyczny
Jednorazowa liczba kopii dokumentu: 1 ~, 99
Wł,aś,ciwoś,ci: Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakató,w

Parametry skanowania

Kompatybilnoś,ć,: Twain: Win 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2, WIA: Win XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2
Typ: Kolorowy skaner pł,aski
Rozdzielczoś,ć, (optyczna): Do 1 200 x 1 200 dpi
Rozdzielczoś,ć, (interpolowana): Do 4 800 x 4 800 dpi
Funkcja skanowania do: USB, PC, folder, aplikacja, sieć,

Parametry faksowania

Kompatybilnoś,ć,: ITU-T G3
Szybkoś,ć, przesył,u: 33,6 Kb/s
Rozdzielczoś,ć,: Do 300 x 300 dpi (mono), do 200 x 200 dpi (kolor)
Pamię,ć,: 2 MB
Autowybieranie: Tak
Funkcje faksu: Faksowanie w kolorze, PC –, faks (wysył,anie tylko mono)

Rodzaj urządzeniaLaserowa
Druk w kolorzeTak
Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10.3-10.6, ró,ż,ne systemy operacyjne Linux m.in. Red Hat 8.0 ~, 9.0, Mandrake 9.2 ~, 10.1, SuSE 8.2 ~, 9.2 i Fedora Core 1 ~, 4

FormatA4
Rozdzielczość druku

Do 2 400 x 600 dpi rozdzielczoś,ci efektywnej

Maks. prędkość druku w czerni16 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze4 str/min
Obciążenie miesięczne20000 arkuszy/miesiąc
Druk dwustronnyRęczny
Zainstalowana pamięć256 MB
InterfejsLAN 10/100
Gramatura papieru

220 g/m2

Nośniki

A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, przezrocza (tylko druk mono), zdję,cia z poł,yskiem 220 g/m2, koperty, etykiety, karty, papier ekologiczny

Wymiary

416 x 378 x 344,2 mm

Waga15.25 kg
Ethernet10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaUSB 2.0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 120195
Producent Samsung
Kod producenta CLX-3185FN/SEE
EAN 8808993731435
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje