Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Klawiatura Ryos MK Pro ROC-12-851-BK

ROCCAT Klawiatura Ryos MK Pro ROC-12-851-BK

Kod: 515318

824,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najbardziej zaawansowana i konfigurowana klawiatura mechaniczna, jaką, kiedykolwiek stworzono! Szeroka gama opcji konfigurowania ustawień, oraz wybó,r podś,wietlenia wysokiej jakoś,ci przeł,ą,cznikó,w CHERRY MX spoś,ró,d 4 koloró,w sprawiają,, ż,e wreszcie moż,esz uwolnić, z siebie hardcorowego gracza, któ,ry w Tobie drzemie.

- OŚ,WIETL SWÓ,J ARSENAŁ,

Ryos MK Pro umoż,liwia peł,ną, konfigurację, podś,wietlenia za pomocą, 2 trybó,w: automatycznego i rę,cznego. Dzię,ki tej funkcji moż,esz dodawać, efekty specjalne do uderzenia klawisza, skonfigurować, klawiaturę, w taki sposó,b, aby podś,wietlić, niektó,re z klawiszy obsł,ugują,ce skró,ty lub makra, klawisze zmiany ustawień, i wiele wię,cej...
- KONFIGURACJA KLAWISZY DOPASOWANA DO KAŻ,DEJ GRY
Dzię,ki przyciskom FN oraz Easy-Shift[+] moż,esz przypisać, dodatkową, funkcję, do każ,dego klawisza, aby przystosować, swoją, klawiaturę, do każ,dej gry.
- WYSOKIEJ JAKOŚ,CI KOMPONENTY WEWNĘ,TRZNE
Klawiatura Ryos MK Pro wyposaż,ona jest w zaawansowany anti-ghosting z klawiszem N-Key Rollover. Wyposaż,ona w 2 procesory Cortex ARM 32-Bit, Ryos MK Pro wychodzi przed szereg. Drugi procesor steruje podś,wietleniem, podczas gdy moc pierwszego skupiona jest cał,kowicie na funkcjonowaniu klawiatury, dzię,ki czemu nigdy Cię, nie zawiedzie.
- Ś,LEDŹ, SWOJE OSIĄ,GNIĘ,CIA DZIĘ,KI ROCCAT ACHIEVEMENTS DISPLAY
Ś,ledź, swoje wyniki oraz przeglą,daj statystyki dzię,ki ROCCAT R.A.D. Zdobywaj trofea przechodzą,c kolejne etapy uż,ytkowania i pochwal się, swoimi osią,gnię,ciami przed znajomymi - na Facebooku lub gdzie indziej.
- KLAWISZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB GRACZA
Klawiatura Ryos MK Pro został,a zaopatrzona w 4 przeł,ą,czniki CHERRY MX w najpopularniejszych kolorach: niebieskim, czarnym, brą,zowym i czerwonym. Masz moż,liwoś,ć, wyboru przeł,ą,cznika któ,ry pasuje Ci najlepiej! Dzię,ki klawiszom CHERRY MX, któ,rych trwał,oś,ć, przekracza 50 milionó,w uderzeń,, laserowemu nadrukowi, utrwalanemu promieniami UV, zuż,ycie bę,dzie ostatnim Twoim zmartwieniem.
- BŁ,YSZCZĄ,CE WYKOŃ,CZENIE - ODPORNA NA ZAPLAMIENIE
Powierzchnia Ryos MK Pro został,a pokryta specjalną, warstwą, micro-dotted, firmy ROCCAT, Dzię,ki czemu klawiatura zawsze bę,dzie bł,yszczą,ca, bez odciskó,w palcó,w. Wypolerowane mikropunkty sprawiają,, ż,e klawiatura jest odporna na zaplamienie i ma zawsze doskonał,y wyglą,d.
- KOMFORT I WYTRZYMAŁ,OŚ,Ć,
Optymalna wielkoś,ć, klawiatury Ryos MK Pro zapewnia jej stabilnoś,ć, i komfort bez kompromisu dla hardcorowych graczy. Podkł,adka pod nadgarstki jest w peł,ni zintegrowana, wię,c uż,ytkownik moż,e polegać, na klawiaturze i jej niezawodnej podstawie. Dzię,ki duż,emu rozmiarowi podkł,adki nadgarstki idealnie się, do niej dopasują,, a uż,ytkownik nie poczuje zmę,czenia nawet podczas dł,ugich sesji gier.

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
Sposób połączeniaKabel
KolorCzarny
Pozostałe parametry
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 515318
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-12-851-BK
EAN 4250288123564
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje