Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Qpad Klawiatura MK-50 Cherry Red Qpad MK-50 Klawiatura Mechanic

Qpad Klawiatura MK-50 Cherry Red Qpad MK-50 Klawiatura Mechanic

Kod: 598091

375,01 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatura mechaniczna dla graczy PREMIUM QPAD MK-50
Tradycyjne klawiatury dział,ają, na zasadzie gumowych kopuł, gumowych, któ,re wymagają, peł,nego i mocnego wciś,nię,cia, aby zarejestrować, wciś,nię,cie klawisza. Klawiatura MK-50 wyposaż,ona jest w ultra precyzyjne, mechaniczne przeł,ą,czniki zapewniają,ce niesamowite czucie klawiszy. Dwumilimetrowe wciś,nię,cia klawisza jest wystarczają,ce, aby zarejestrować, jego uż,ycie. Przekł,ada się, to na niemal natychmiastowy wzrost prę,dkoś,ci pisania, dzię,ki pł,ynniejszym i delikatniejszym ruchom palcó,w. Klawiatura QPAD natychmiast zarejestruje każ,dy wciś,nię,ty klawisz.

Inne klawiatury dostę,pne na rynku szybko się, zuż,ywają,. Klawisze bardzo szybko tracą, precyzję, dział,ania a ich powierzchnia bardzo szybko ulega ś,cieraniu. Powoduje to coraz czę,stsze zacinanie się,, opó,ź,nienia czy też, w ogó,le brak rejestracji wciś,nię,cia. Spowalnia to pracę,, a w grach multiplayer czę,sto decyduje o tym ,kto wygra potyczkę,. Przeł,ą,czniki uż,yte w MK-50 zapewniają, bezproblemową, pracę, każ,dego klawisza nawet przy przekroczeniu 50 milionó,w wciś,nię,ć,. Maksymalny dystans wciś,nię,cia klawisza wynosi 4mm, a już, po pokonaniu dystansu 2mm nastę,puje rejestracja wciś,nię,cia.

Niezależ,na rejestracja klawiszy zapewnia, ż,e nawet przy wciś,nię,ciu wszystkich klawiszy jednocześ,nie, klawiatura zarejestruje wszystkie wciś,nię,cia. W tradycyjnych klawiaturach kontroler jest w stanie zarejestrować, tylko sześ,ć, jednocześ,nie wciś,nię,tych klawiszy i do momentu ich zwolnienia klawiatura nie potrafi rejestrować, kolejnych wciś,nię,ć,.

Tradycyjny ukł,ad z podział,em na trzy sekcje, mechaniczne klawisze, funkcje multimedialne –, to perfekcyjna klawiatura dla gracza.

Zestaw z myszkąNie
InterfejsUSB
PołączeniePrzewodowe
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Podpó,rka pod nadgarstki

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598091
Producent Qpad
Kod producenta Qpad MK-50 Klawiatura Mechanic
EAN 7350020291470
Strona www Nie dotyczy
Recenzje