Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PURO Puro stojánkové pouzdro s magnetem pro tablet 7, růžová

PURO Puro stojánkové pouzdro s magnetem pro tablet 7, růžová

Kod: 887767

33,24 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Uniwersalne etui na tablet Booklet Easy ochroni twoje urzą,dzenie dają,c w zamian pię,kne, wyraziste kolory oraz przemyś,lane rozwią,zania, pozwalają,ce w peł,ni wykorzystać, funkcjonalnoś,ci tabletu.
Etui dostę,pne jest w czarnym, granatowym oraz ró,ż,owym kolorze, posiada eleganckie obszycie, a takż,e wytł,aczane logo PURO na przedniej klapce. Dzię,ki zastosowaniu wewnę,trznych elastycznych zaczepó,w, Booklet Easy jest w stanie dopasować, się, do wielu tabletó,w ró,ż,nych producentó,w i chronić, je przed wstrzą,sami, zadrapaniem i uszkodzeniem. Wystarczy przył,oż,yć, tablet do tylnej klapy etui i zaczepić, go do czterech silikonowych chwytó,w, któ,re solidnie przytwierdzą, urzą,dzenie i nie pozwolą, na jego wypadnię,cie. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunię,ciem tabletu z etui jest magnetyczne zamknię,cie, któ,re peł,ni ró,wnież, funkcję, usypiania/wybudzania. Aby mó,c w peł,ni wykorzystać, potencjał, i funkcje drzemią,ce w naszym urzą,dzeniu, Booklet Easy wyposaż,ono w skł,adaną, klapkę,, któ,ra umoż,liwia korzystanie z tabletu w pionie lub poziomie, dzię,ki czemu jesteś,my w stanie wygodnie surfować, po internecie, pisać, na klawiaturze lub oglą,dać, filmy. Kolejnym rozwią,zaniem, któ,re docenią, uż,ytkownicy lubią,cy czę,sto korzystać, z kamery tabletu jest podwó,jnie skł,adana tylna klapka, umoż,liwiają,ca komfortowe robienie zdję,ć, bez potrzeby wyjmowana urzą,dzenia z etui.

Cechy produktu:
- Uniwersalne etui do tabletó,w max. 7''
- Magnetyczne zamknię,cie
- Funkcja wybudzania/usypiania tabletu
- Elastyczne wewnę,trzne zaczepy, zapewniają,ce pewny chwyt urzą,dzenia
- Skł,adana okł,adka pozwalają,ca na pracę, w pionie i poziomie
- Podwó,jnie skł,adana tylna okł,adka, odkrywają,ca obiektyw kamery oraz lampę, bł,yskową,
- Dostę,p do wszystkich klawiszó,w funkcyjnych
- Materiał,: skó,ra eco &, silikon
- Dostę,pne kolory: czarny, granatowy i ró,ż,owy
- Kompatybilnoś,ć,: Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Motorola, Sony, Huawei

Typetui - podstawka
Przekątna ekranu7''
Pasuje do

Uniwersalne etui do tabletó,w max. 7''
- Apple
- Samsung
- Nokia
- HTC
- LG
- Motorola
- Sony
- Huawei

KolorRóżowy
MateriałSilikon
Wymiary0
Waga80 g
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 887767
Producent PURO
Kod producenta UNIBOOKEASY7PNK
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.puro.com.pl
Recenzje