Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PQI iConnect 128GB silver

PQI iConnect 128GB silver

Kod: 846873

470,90 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PQI iConnect to pamię,ć, flash OTG zaprojektowana specjalnie dla iPhone, iPad oraz iPod touch. , Te iUrzą,dzenia jak powszechnie wiadomo są, bezproblemowe i zastę,pują, nam dzisiaj prawie wszystko: gazety, zegarki, odtwarzacze MP4 a nade wszystko aparaty fotograficzne i kamery. , Jedynym problemem, któ,ry je dotyka, jest zawsze niewystarczają,ca pamię,ć,, któ,ra niestety nie rozrasta się, wraz z iloś,cią, nakrę,conych filmó,w, zrobionych zdję,ć,, przechowywanych na "niepogodę," filmó,w i potę,ż,ną, iloś,cią, muzyki. , Prostym rozwią,zaniem tego problemu jest PQI iConnect - pendrive, któ,ry zwię,ksza pojemnoś,ć, iUrzą,dzeń, nawet do 128GB. , PQI iConnet sł,uż,y nie tylko do powię,kszenia pamię,ci, ale takż,e uł,atwia wymianę, plikó,w pomię,dzy iUrzą,dzeniami a wszystkim co je otacza i jest wyposaż,one w port USB , , Wbudowany suwak umoż,liwia wysunię,cie odpowiedniego interfejsu USB w szybkim standardzie USB 3.0 z jednej strony oraz zł,ą,cze Lightning z drugiej.

Zarzą,dzanie plikami uł,atwia darmowa aplikacja "iConnect+" - manager plikó,w, któ,ry opró,cz standardowych funkcji takich jak kopiowanie czy przenoszenie plikó,w, pozwala ró,wnież, na takie operacje jak: "zippowanie" zaznaczonych plikó,w, aby ł,atwiej je moż,na był,o wysł,ać,, zmianę, ich nazwy, przeskalowywanie zdję,ć,, czy zabezpieczanie wraż,liwych plikó,w hasł,em.

Przydatne jest poł,ą,czenie zasobó,w pamię,ci flash PQI iConnect z popularnymi serwisami Cloud Storage takimi jak Dropbox czy iStorage. , , iConnect posiada wbudowany odtwarzacz multimedialny, dzię,ki któ,remu moż,emy odtwarzać, muzykę, i filmy ( mkv, rmvb, avi, wmv etc), nawet w rozdzielczoś,ci 1080p. i to bezpoś,rednio z tego pendrive'a. , Jest naprawdę, szybki - odczyt danych z pamię,ci na iUrzą,dzenie odbywa się, z prę,dkoś,cią, 30 Mbps, a zapis z 15Mbps. , Urzą,dzenie spodoba się, każ,demu uż,ytkownikowi ale najszybciej docenią, je ci, któ,rzy lubią, krę,cić, swoim iPhonem/iPadem filmy. , Dzię,ki PQI iConnect bę,dą, mogli szybko zrzucić, nagrane już, filmy i zrobić, tym samym miejsce na nowe nagrania.

InterfejsLightning
Prędkość odczytu95 MB/s
Prędkość zapisu25 MB/s
KolorSrebrny
Wymiary

54.2 x 31.3 x 8.3 mm

Waga21 g
Obsługiwane systemy operacyjneWindows 8
Pozostałe parametry

- Aluminiowa obudowa
- Niewielkie rozmiary i waga
- Certyfikaty Apple MFI
- Prę,dkoś,ć, odczytu/zapisu (Lighting): 30/15 MB/s
Obsł,ugiwane formaty multimedialne:
- Audio: AAC, AIF, AIFF, CAF, M4A, MP3, WAV
- Video: AVI, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MPV, RM, RMVB, TS, WMV
- Dokumenty: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX (Microsoft Office) KEYNOTES, NUMBERS, PAGES (Apple iWork) HTML, PDF, RTF, RTFD, TXT
- Zdję,cia: BMP, CUR, GIF, ICO, JPG, PNG, TIF, TIFF, XBM
- Inne: VCF, ZIP

Funkcje specjalne

- Rozszerzenie pojemnoś,ci dla iPhone, iPad, iPod
- Prosta i szybka wymiana danych pomię,dzy PC/Mac a Apple
- Darmowa aplikacja do zarzą,dzania plikami iConnect
- Tryb Standby (oszczę,dzanie energii)

Pasuje do

- iPhone 5/5s/5c
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPad 4 generacji
- iPad mini 2
- iPad mini 3(Retina)
- iPad mini
- iPad Air
- iPad Air 2
- iPod touch (5 generacja i nowsze)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 846873
Producent PQI
Kod producenta 6I01-128GR1001
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.pqimemory.com
Recenzje