Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Pioneer HDJ1500S

Pioneer HDJ1500S
636,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Bezstratne brzmienie. Imponują,ca trwał,oś,ć,. Oszał,amiają,ca konstrukcja.
Solidnie wykonane, choć, wcią,ż, lekkie dzię,ki czę,ś,ciom ze stopó,w magnezu - HDJ-1500 został,y perfekcyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać, trudy czę,stego, profesjonalnego uż,ytku. Uretanowe pianki nausznikó,w (z pamię,cią, kształ,tu) zapewniają, niebywał,y komfort uż,ytkowania.
Magnesy z cewkami aluminiowego przewodu pokrytego miedzią, gwarantują, gł,ę,bokie odwzorowanie niskich tonó,w oraz idealnie zró,wnoważ,one brzmienie wyż,szych czę,stotliwoś,ci. Komora akustyczna eliminuje hał,as otoczenia, pozwalają,c Ci ł,atwo monitorować, beat - nawet w najgł,oś,niejszych miejscach.

Wyją,tkowa jakoś,ć, dź,wię,ku

Dzię,ki wysokiej jakoś,ci podzespoł,om, HDJ-1500 zapewniają, doskonale zbalansowany dź,wię,k we wszystkich czę,stotliwoś,ciach.
Duż,e 50 mm przetworniki , magnesy neodymowe i membrany o gruboś,ci 38μ,m gwarantują, idealną, reprodukcję, gł,ę,bokiego basu i czyste odwzorowanie tonó,w ś,rednich i wysokich.
Poziom wyjś,cia jest o 1 dB wię,kszy niż, w sł,uchawkach HDJ-1000, a niż,sza impedancja zapewnia jeszcze wię,kszą, czuł,oś,ć,. Dzię,ki temu, otrzymasz nieskazitelną, reprodukcję, dź,wię,ku niezależ,nie od jego ź,ró,dł,a.

Technologia Izolacji Akustycznej
Monitorowanie odtwarzanych utworó,w podczas grania na wielkiej imprezie jest niezwykle ł,atwe ze sł,uchawkami HDJ-1500, bez wzglę,du na to jak gł,oś,no jest wokó,ł, Ciebie.
Izolacja dź,wię,ku niskich i ś,rednich czę,stotliwoś,ci (300 Hz do 1,300 Hz) został,a poprawiona o imponują,ce 4 dB w poró,wnaniu do modelu HDJ-1000, dzię,ki zastosowaniu komory izolacji akustycznej, któ,ra eliminuje hał,as otoczenia.

Wytrzymał,a konstrukcja dla profesjonalnego uż,ytku.
HDJ-1500 wykonano ze specjalnie dobranych lekkich stopó,w magnezu, tak aby zapewnić, wytrzymał,oś,ć, niezbę,dną, dla profesjonalnego uż,ytku. Dodatkowo, przewó,d moż,e być, z ł,atwoś,cią, zastą,piony nowym, jeś,li ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu.

Doskonał,y komfort uż,ytkowania dzię,ki wymiennym nausznikom z pianki uretanowej.

Nauszniki dzię,ki niewielkiej sprę,ż,ystoś,ci zapamię,tują, kształ,t ucha czynią,c je wygodnymi w uż,ytkowaniu nawet podczas dł,ugich sesji w studiu lub na scenie.
Doł,ą,czone do zestawu nauszniki mogą, być, zastą,pione modelem HDJ-EP01s –, skó,rzane nauszniki obejmują,ce cał,e ucho (sprzedawane oddzielnie) –, każ,dy DJ moż,e teraz wybrać, najbardziej komfortową, dla niego opcję,.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)30 kHz
Czułość108 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorSrebrny
Waga285 g
Pozostałe parametry

Akcesoria w zestawie:
- Etui
- 6.3 mm 3P adapter, wtyk pozł,acany, gwintowany
- Przewó,d 1.2 m, jednostronny (3 m po rozcią,gnię,ciu)
Pozostał,e informacje:
- Typ sł,uchawek: W peł,ni zamknię,te sł,uchawki dynamiczne
- Przetwornik: 50 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 911565
Producent Pioneer
Kod producenta HDJ1500S
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.pioneer-eur.com
Recenzje