Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips Soundbar HTL2101A

Philips Soundbar HTL2101A

Kod: 619247

361,99 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw gł,oś,nikowy SoundBar HTL2101A/12

Wspaniał,y dź,wię,k dla każ,dego telewizora

Wzbogać, swó,j telewizor o wirtualny dź,wię,k przestrzenny przy uż,yciu jednego przewodu dzię,ki zestawowi gł,oś,nikowemu SoundBar firmy Philips. Nada to nową, jakoś,ć, filmom oraz muzyce w formacie MP3 przesył,anej z urzą,dzeń, przenoś,nych.

Cechy gł,ó,wne:
- System Bass Reflex
- Virtual Surround
- Wejś,cia: opt., koncentr., AUX, audio

Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wraż,enia filmowe
Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę, Philips pozwala uzyskać, bogaty, przestrzenny dź,wię,k przy pomocy zestawu liczą,cego mniej niż, 5 gł,oś,nikó,w. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają, charakterystykę, fal dź,wię,kowych, jaka wystę,puje w idealnym ś,rodowisku dź,wię,kowym 5.1. Dowolne ź,ró,dł,o dź,wię,ku stereo wysokiej jakoś,ci jest przekształ,cane w naturalny, wielokanał,owy dź,wię,k przestrzenny. Nie trzeba już, kupować, dodatkowych gł,oś,nikó,w, przewodó,w ani stojakó,w, aby uzyskać, dź,wię,k wypeł,niają,cy cał,e pomieszczenie.

Wejś,cie audio umoż,liwia sł,uchanie muzyki z urzą,dzenia iPod/iPhone/MP3

Wejś,cie audio umoż,liwia ł,atwe odtwarzanie muzyki bezpoś,rednio z urzą,dzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą, prostego poł,ą,czenia z zestawem kina domowego firmy Philips. Wystarczy podł,ą,czyć, urzą,dzenie audio do wejś,cia audio, aby cieszyć, się, muzyką, w najlepszej jakoś,ci dź,wię,ku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

System Dolby Digital dostarcza niezwykł,ych wraż,eń, podczas oglą,dania filmó,w
Ponieważ, Dolby Digital, wiodą,cy ś,wiatowy standard cyfrowego dź,wię,ku wielokanał,owego, wykorzystuje anatomię, ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dź,wię,ku, uż,ytkownik sł,yszy doskonał,ej jakoś,ci dź,wię,k przestrzenny i realistyczne otaczają,ce tony.

Moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenoś,nych urzą,dzeń, USB

Niewielka wysokoś,ć, gł,oś,nikó,w sprawia, ż,e idealnie nadają, się, one do ustawienia przed telewizorem

System2.0
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryPilot
Moc głośników (sumaryczna)40 W
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Stosunek sygnału do szumu65 dB
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
ZasilanieSieciowe
Akcesoria w zestawie

- 1x bateria CR2025
- Przewó,d zasilania
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Pilot zdalnego sterownaia
- Ulotka informacyjna
- Broszura gwarancyjna

KolorCzarny
Wymiary

845 x 72 x 93 mm

Waga1.93 kg
Pozostałe parametry

- Regulacja tonó,w wysokich i niskich
- Virtual Surround Sound
- Dolby Digital
- Przetworniki gł,oś,nikowe po każ,dej stronie: 2
- Impedancja: 4 ohm
- Moż,liwoś,ć, montaż,u naś,ciennego

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 619247
Producent Philips
Kod producenta HTL2101A/12
EAN 8712581714147
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje