Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Nobo 1901033

Nobo 1901033

Kod: 256216

2 160,25 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Tablica biał,a przenoś,na

Przenoś,ne biał,e tablice Nobo posiadają, obszerny, dwustronny obszar prezentacyjny, obracają,cy się, o 360°, przez co stanowią, idealne rozwią,zanie do niewielkich sal konferencyjnych. Transport tablic mię,dzy salami jest szybki i nieskomplikowany. Wybierz spoś,rod ró,ż,nych wykoń,czeń, tablic w zależ,noś,ci od twoich wymagań, w zakresie interaktywnego zapisu oraz prezentacji.

Tablice suchoś,cieralne z obrotowe to doskonał,e rozwią,zanie w sytuacjach ograniczonej dostę,pnoś,ci przestrzeni ś,ciennej, zapewniają,ce dodatkowe korzyś,ci zwią,zane z ł,atwym transportem pomię,dzy salami konferencyjnymi i pomieszczeniami rekreacyjnymi. Dwustronne tablice z moż,liwoś,cią, obrotu o 180 stopni idealnie sprawdzają, się, podczas burzy mó,zgó,w lub prezentowania duż,ej liczby informacji.Tablice suchoś,cieralne z obrotowe to doskonał,e rozwią,zanie w sytuacjach ograniczonej dostę,pnoś,ci przestrzeni ś,ciennej, zapewniają,ce dodatkowe korzyś,ci zwią,zane z ł,atwym transportem pomię,dzy salami konferencyjnymi i pomieszczeniami rekreacyjnymi. Dwustronne tablice z moż,liwoś,cią, obrotu o 180 stopni idealnie sprawdzają, się, podczas burzy mó,zgó,w lub prezentowania duż,ej liczby informacji.

- Ł,atwo odwracalna, dwustronna tablica mobilna
- Doskonał,a pomoc podczas prowadzenia burzy mó,zgó,w lub prezentowania duż,ej liczby informacji
- Duż,a podstawka zamocowana w dolnej czę,ś,ci tablicy zapewnia dostę,pnoś,ć, markeró,w i gą,bek
- System szybkiego obrotu wokó,ł, osi poziomej
- Dwustronna, magnetyczna, emaliowana stalowa tablica suchoś,cieralna

Wymiary120 x 90 cm
PowierzchniaCeramiczna
MagnetycznaTak
SuchościeralnaTak
Akcesoria w zestawie
Akcesoria opcjonalne
Pozostałe parametry
Wymiary

120x90cm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 256216
Producent Nobo
Kod producenta 1901033
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.noboeurope.com/nobo/pl/pl/home.aspx
Recenzje