Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Netgear RN31222E-100EUS

Netgear RN31222E-100EUS

Kod: 449969

2 444,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ReadyNAS 312 2-Bay, 2x2TB Enterprise Drive

Dane aplikacji, zwirtualizowane obrazy, pliki klientó,w, email... iloś,ć, danych potrzebnych aby nasz biznes odnió,sł, sukces wydaje się, nieograniczona. Z ReadyNAS masz moż,liwoś,ć, ł,atwej centralizacji, zabezpieczenia oraz kontroli dostę,pu do swoich cyfrowych danych. ReadyNAS to duż,o wię,cej niż, tylko prosty NAS/SAN w firmie. Każ,dy ReadyNAS oferuje bezprecedensową, ochronę, plikó,w, poprzez replikację, w chmurze, nielimitowaną, iloś,ć, migawek, dynamiczną, rezerwację, miejsca.

Każ,da pamię,ć, masowa NAS od NETGEAR bazuje na rewolucyjnym systemie operacyjnym ReadyNAS. Ten dedykowany system operacyjny chroni zapisane dane nie tylko za pomocą, XRAID2, ale ró,wnież, jest to pierwszy NAS dla mał,ych i ś,rednich firm oferują,cy stał,ą, ochronę, danych za pomocą, migawek wraz z pracują,cym w czasie rzeczywistym antywirusem oraz szyfrowaniem danych. Zaprojektowane specjalnie dla specyficznych potrzeb ró,ż,nych klientó,w, urzą,dzenia ReadyNAS wykorzystują, opatentowaną, technologię, ReadyCLOUD oferują,cą, wykrywanie, zarzą,dzanie oraz provisioning z poziomu chmury. Ponadto, nowe urzą,dzenia stworzone są, pod wirtualizację, z obsł,ugą, iSCSI z dynamiczną, rezerwacją, przestrzeni dyskowej czego potwierdzeniem jest certyfikacja VMware i Microsoft.

Dzisiaj Twoje dane to Twó,j ś,wiat. Z ReadyNAS, ochrona oraz dostę,p do Twojego ś,wiata nigdy nie był, prostszy. ReadyNAS –, ł,atwoś,ć, w przechowywaniu.

Cechy gł,ó,wne:
- 2 dyskowy NAS/SAN (max. 8TB z moż,liwoś,ć,cią, rozbudowy do 28TB z opcjonalną, pó,ł,ką, EDA500)
- Kopia zapasowa oraz wspó,ł,dzielenie plikó,w pomię,dzy Windows, Mac, Linux, iOS oraz urzą,dzeniami
- Kompleksowa ochrona danych w cenie wł,ą,czają,c XRAID, automatyczną, rozbudowę, przestrzeni, nielimitowaną, iloś,ć, migawek, szyfrowanie oraz antywirus
- Nowoczesny interfejs z wykrywaniem urzą,dzenia oraz zarzadzaniem plikami w chmurze
- VM-ready ze wsparciem dla iSCSI, vSphere™,/Hyper-V™,
- Wbudowana obsł,uga iTunes, DLNA, przesył,anie danych do urzą,dzeń, mobilnych

Wbudowana pamięć RAM2 GB
Liczba zainstalowanych dysków tw.2
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków4 TB
Maks. liczba dysków2
Maks. pojemność dysków8 TB
Interfejs dyskuSATA
Obsługa hot-swap dyskówTak
RAIDTak
Poziomy RAID5
Pozostałe parametry dysku

- Dyski klasy Enterprise
- Wspierane typy dyskó,w: SATA/SSD 2.5" lub 3.5"
- Instalacja dyskó,w 3.5" bez narzę,dzi
- Port eSATA

Protokoły sieciowe

- TCP/IP
- IPv4
- IPv6
- Statyczny adres IP
- Dynamiczny adres IP
- Klient DHCP
- UPnP
- Bonjour
- Agregacja portó,w IEEE 802.3ad
- Agregacja portó,w (round robin, active backup, balance xor, broadcast, 802.3ad LACP, transmit load balancing, adaptive load balancing)
- Hash IEEE 802.3ad LACP lub XOR (Layer 2, Layer3, Layer 4)
- Ramki Jumbo
- Virtual LAN (VLAN)
- SSH
- SNMP v2, v3
- Network Time Protocol (NTP)

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Zarzą,dzanie:
- Zdalne wykrywanie urzą,dzenia dzię,ki ReadyCLOUD
- Lokalne wykrywanie urzą,dzenia dzię,ki RAIDar (Windows/Mac)
- Moż,liwoś,ć, zapisania konfiguracji (klonowanie urzą,dzeń,)
- Lokalny dziennik zdarzeń,
- Wysył,anie powiadomień, na serwer SYSLOG
- Raportowanie poł,ą,czeń, (SMB)
- Interfejs uż,ytkownika w ję,zyku: angielski, niemiecki, francuski, japoń,ski, chiń,ski, rosyjski, szwedzki, portugalski, wł,oski, hiszpań,ski, polski, czeski, koreań,ski
- Bazar Genie+ zawierają,cy dodatkowe aplikacje
- Wsparcie Unicode
- Zarzą,dzenie wolumenem
- Dynamiczna alokacja przestrzeni dyskowej dla wolumenó,w oraz LUN
- Natychmiastowa rezerwacja miejsca na dysku z ochroną, danych
- Przywracanie ustawień, fabrycznych
- Wspierane systemy operacyjne (Microsoft Windows Vista (32/64-bit), 7 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2/2012, Apple OS X, Linux/Unix, Solaris, Apple iOS, Google Android)
- Wspierane przeglą,darki (Microsoft Internet Exploer 9+, Mozilla Firefox 14+, , Google Chrome 20+, Apple Safari 5+)
Monitorowanie:
- Pojemnoś,ć, urzą,dzenia, wydajnoś,ć,, kondycja zasobó,w
- Skanowanie Bad block
- S.M.A.R.T.
- Kontrola systemu plikó,w
- Disk Scrubbing
- Defragmentacja dysku
- Powiadomienia poprzez SMTP, email, LCD, SNMP, syslog, lokalnie
- Automatyczne wył,ą,czanie (dyski, wentylatory, UPS)
- Auto-restart po odzyskaniu zasilania
Systemy plikó,w:
- ReadyNAS OS 6
- Linux 3.x
- Wewnę,trzny system plikó,w: BTRFS
- Zewnę,trzny system plikó,w: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
- System plikó,w Copy-on-write
- Microsoft (CIFS/SMB)
- Apple OS X (AFP 3.3)
- Linux/Unix (NFS v3)
- Internet (HTTP)
- Secure Internet (HTTPS)
- File Transfer Protocol (FTP)
- FTP over SSL / TLS (explicit)
- FTP tryb pasywny z konfiguracją, zakresu portó,w
- FTP kontrola przepustowoś,ci
- FTP Anonymous
- FTP logi transferu
- Secure Shell (SSH)
- SSH File Transfer Protocol (SFTP)
- Web Authoring (WebDAV)
- Storage Array Network (iSCSI)
- Synchronizacja plikó,w (rsync)
- Lokalny menadż,er plikó,w

Architektura sieciFastEthernet
Interfejs sieciowy2 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

- 1x port eSATA
- 1x port USB 2.0
- 2x port USB 3.0

ObudowaDesktop
Zasilanie

12V, 5A zewnę,trzny 60W: input 100-240V AC, 50/60Hz

Akcesoria w zestawie0
Waga2.22 kg
Wymiary

220 x 101 x 142 mm

Pozostałe parametry

- Pobó,r energii: 35W
- Gwarancja 5 lat, zasilacz 2 lata
- Wentylator 92 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 449969
Producent Netgear
Kod producenta RN31222E-100EUS
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.netgear.com
Recenzje