Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Molex Premise Networks CAA-00325

Molex Premise Networks CAA-00325
1 368,57 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kabel U/UTP PowerCat 6 jest czę,ś,cią, kompletnej oferty PowerCat 6 speł,niają,cej a nawet przewyż,szają,cej wymagania kategorii 6 (TIA/EIA 568B.2-1) oraz klasy E (ISO 11801:2002 , EN50173-1:2007). Kabel posiada specjalny separator krzyż,owy rozdzielają,cy poszczegó,lne pary mię,dzy sobą, co pozwala poprawić, parametr NEXT i ELFEXT jak ró,wnież, zapewnia duż,ą, odpornoś,ć, na bł,ę,dy instalacyjne (dzię,ki duż,emu odstę,powi parametró,w faktycznych od parametró,w nominalnych wymaganych przez normę,). Produkt jest przeznaczony do instalowania w okablowaniu poziomym oraz pionowym przeznaczonym do przesył,u danych. Powł,oka kabla wykonana jest z niepalnego, samogasną,cego tworzywa o statusie LSZH (Low Smoke Zero Halogen) –, materiał, podczas spalania wydziela nieznaczną, iloś,ć, dymu któ,ry dodatkowo nie zawiera tzw. halogenkó,w. Mał,a ś,rednica zewnę,trzna kabla, wysoka elastycznoś,ci i doskonał,e parametry transmisyjne należ,ą, do gł,ó,wnych zalet produktu. Kabel dostarczany jest w 500m odcinkach nawijanych na drewniane szpule, któ,re uł,atwiają, prace instalacyjne oraz minimalizują, zgię,cia/naprę,ż,enia w kablu. Szpule mogą, być, bezpiecznie utylizowane w procesie recyklingu.

Długość przewodu500 m
Złącza #1Brak
Złącza #2Brak
KategoriaCAT 6
SkrętkaU/UTP
KolorFioletowy
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 755071
Producent Molex Premise Networks
Kod producenta CAA-00325
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.molexpn.com.pl
Recenzje