Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom Klawiatura Volcano MC-GK1 rosyjska K-MC-0GK1-150-U-RU

ModeCom Klawiatura Volcano MC-GK1 rosyjska K-MC-0GK1-150-U-RU

Kod: 313796

60,68 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatura MODECOM VOLCANO MC-GK1 to klawiatura skierowana gł,ó,wnie do osó,b pasjonują,cych się, ś,wiatem wirtualnych rozrywek zapewnianych przez gry komputerowe. Dzię,ki unikalnemu projektowi z efektownymi czerwonymi detalami, klawiatura ta stanowić, bę,dzie doskonał,e uzupeł,nienie ś,rodowisko prawdziwych pasjonató,w.

Charakterystyczną, cechą, VOLCANO MC-GK1 są, wyró,ż,nione czerwonym kolorem przyciski najczę,ś,ciej wykorzystywane do sterowania w grach komputerowych. Dzię,ki takiemu wyró,ż,nieniu natychmiast widzimy gdzie znajdować, się, mają, nasze palce aby osią,gną,ć, najlepszy wynik w grze. Funkcje multimedialne dostę,pne są, w ł,atwy i szybki sposó,b dzię,ki specjalnemu przyciskowi „,Fn”,, któ,ry w poł,ą,czeniu z klawiszami funkcyjnymi, sł,uż,y do wywoł,ywania odpowiednich funkcji systemu operacyjnego. Zapaleni gracze ucieszą, się, ró,wnież, z moż,liwoś,ci wył,ą,czenia przycisku „,Win”, w klawiaturze na czas rozgrywki.

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Pozostałe parametry

Wymiary: 458.5×,190×,30mm
Iloś,ć, klawiszy: 104
Dł,ugoś,ć, kabla USB: 180 cm
Zasilanie: USB 5V@50mA
Waga netto: 689 g

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 313796
Producent ModeCom
Kod producenta K-MC-0GK1-150-U-RU
EAN 5906190445223
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje