Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom Klawiatura MC-9005 K-MC-9005-100-U-RU

ModeCom Klawiatura MC-9005 K-MC-9005-100-U-RU

Kod: 263717

54,33 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatura MC-9005 stworzona został,a z myś,lą, o jak najwię,kszym komforcie pracy. Wyją,tkowo niski profil w poł,ą,czeniu z wbudowanym na stał,e podparciem dla nadgarstkó,w pozwala na wygodną, pracę, nawet podczas dł,ugotrwał,ego uż,ywania klawiatury. Wyraź,nie oddzielone od siebie klawisze pozwalają, na szybką, pracę, z klawiaturą, jednocześ,nie zapobiegają,c gromadzeniu się, zanieczyszczeń, mię,dzy nimi. Aby dodatkowo podnieś,ć, komfort pracy z klawiaturą,, wyposaż,ona ona został,a w klawisze szybkiej obsł,ugi odtwarzacza multimedió,w oraz przeglą,darki internetowej.

Klawiatura charakteryzuje się, ró,wnież, wyją,tkowo atrakcyjnym wyglą,dem, dzię,ki czemu stanowić, bę,dzie interesują,cy element ś,rodowiska pracy. Nowoczesny kształ,t klawiszy w poł,ą,czeniu z powierzchnią, imitują,cą, aluminium tworzą, bardzo ciekawe zestawienie. Dodatkowo oryginalnie wkomponowane klawisze skró,tó,w w modnej bł,yszczą,cej czerni sprawiają,, ż,e praca z MC-9005 z pewnoś,cią, stanowić, bę,dzie niebywał,ą, przyjemnoś,ć,.

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

czarny

Pozostałe parametry

Iloś,ć, klawiszy: 118
Iloś,ć, klawiszy skró,tó,w: 15
Interfejs: USB
Zasilanie: 5V@30mA
Waga netto: 680g
Waga brutto: 840g

Rosyjska czcionka

Wymiary

415 x 187.5 x 16.8mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 263717
Producent ModeCom
Kod producenta K-MC-9005-100-U-RU
EAN 5906190443335
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje