Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX Mysz przewodowa Mionix Naos 7000 optyczna Gaming czarna

MIONIX Mysz przewodowa Mionix Naos 7000 optyczna Gaming czarna

Kod: 895725

293,09 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mionix Naos 7000 - ergonomiczna myszka dla graczy

NAOS 7000 to prawdziwie ergonomiczna myszka dla praworę,cznych graczy.
Unikalny kształ,t zaprojektowano z myś,lą, o chwycie palm grip z oparciem dla wszystkich pię,ciu palcó,w. Sensor optyczny do gier ADNS-3310 nie powoduje pozytywnej ani negatywnej akceleracji, zapewnia niesamowitą, precyzję,, pł,ynnoś,ć, ś,ledzenia ruchu i prę,dkoś,ć, maksymalną, ponad 5,45 m/s (215 IPS) aż, do 7000 DPI.

Dzię,ki nowej funkcji kalibracji LOD, poł,ą,czyliś,my analizator jakoś,ci powierzchni (S.Q.A.T) i regulację, dystansu od podł,oż,a, by zapewnić, najniż,szą, moż,liwą, wartoś,ć, LOD z optymalnym ś,ledzeniem ruchu.
Bł,yskawicznie szybki procesor 32-bitowy ARM umoż,liwia wyposaż,enie myszki w wiele funkcji, bez ryzyka wpł,ywania na dział,anie sensora. Moż,liwe do pobrania oprogramowanie zapewnia dostę,p do opcji peł,nego dostosowania przyciskó,w, ustawień, sensora, koloró,w LED, makr i profili.

SensorOptyczny
Liczba przycisków7
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)7000 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu2 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

13.084 x 8.472 x 3.867 cm

Waga147 g
Pozostałe parametry

Specyfikacja techniczna
- 32-bitowy procesor ARM 32 MHz
- Ergonomiczna myszka dla graczy praworę,cznych
- Mię,kka w dotyku, gumowa powł,oka
- Wybó,r 3 szybkich trybó,w DPI
- 2 zintegrowane diody LED, 2 strefy podś,wietlenia
- Do 16,8 mln opcji koloró,w LED
- Zmiana koloru, efekty: stał,e podś,wietlenie, pulsowanie, mruganie lub oddychanie
- 128 KB wbudowanej pamię,ci
- Duż,e stopki wykonane z PTFE
- Pozł,acany, super-szybki wtyk USB 2.0 z funkcją, Plug and Play

Specyfikacja sensora

- Maksymalna prę,dkoś,ć, ś,ledzenia co najmniej 5,45 m/s (215 IPS)
- Brak pozytywnej lub negatywnej akceleracji
- Regulowana funkcja LOD

Funkcje oprogramowania
- Tworzenie do 5 profili we wbudowanej pamię,ci
- Konfiguracja czuł,oś,ci osi X/Y
- Regulowany polling rate
- Przechowywanie zarejestrowanych makr
- Do 16,8 mln koloró,w LED
- Regulowanie w zakresie barw z palety RGB
- Efekty LED: pulsowanie, mruganie lub oddychanie
- Tryb zmiennych koloró,w
- Predykcja regulowana w 15 krokach
- Regulacja ką,ta nachylenia od -30 do 30 stopni
- Narzę,dzie do kalibracji LOD
- S.Q.A.T - analizator jakoś,ci powierzchni (Surface Quality Analyzer Tool)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895725
Producent MIONIX
Kod producenta NAOS-7000
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje