Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX Mysz CASTOR

MIONIX Mysz CASTOR

Kod: 895733

202,87 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mionix Castor - optyczna mysz przewodowa dla graczy.

Firma Mionix oficjalnie wprowadził,a nową, mysz CASTOR do swojego portfolio ekskluzywnych myszy wyznaczają,c tym samym nowy standard w ergonomii, wygodzie oraz wydajnoś,ci. Jej nazwa pochodzi od jednej z najjaś,niejszych gwiazd widocznych na nocnym niebie. Mysz CASTOR został,a wyposaż,ona w 6 przyciskó,w oraz wielokolorowe podś,wietlenie, obudowa natomiast został,a zaprojektowana z myś,lą, o praworę,cznych graczach ze wzmocnionym gumowym uchwytem oraz specjalnymi ż,ł,obieniami na mał,y oraz serdeczny palec. Mysz wyró,ż,nia się, wybitnymi osią,gami technicznymi, któ,re już, w przypadku wcześ,niejszych modeli sprawił,y, ż,e firma Mionix stał,a się, synonimem jakoś,ci na cał,ym ś,wiecie.

Unikalny kształ,t myszy CASTOR został, opracowany dla praworę,cznych graczy w taki sposó,b, aby moż,na był,o uż,ywać, jej za pomocą, dowolnego chwytu nie tracą,c uczucia komfortu czy kontroli. Mysz posiada specjalne ż,ł,obienia na mał,y i serdeczny palec co sprawia, ż,e bardzo ł,atwo się, ją, trzyma i podnosi. Stworzony specjalnie z myś,lą, o graczach sensor optyczny PMW-3310 charakteryzuje się, brakiem pozytywnej oraz negatywnej akceleracji sprzę,towej, oferuje niesamowitą, dokł,adnoś,ć,, pł,ynne ś,ledzenie i maksymalną, prę,dkoś,ć, powyż,ej 5,45 m/s (215 cali/s) aż, do 10 000 DPI. Wybierany przez najlepszych pro-graczy na ś,wiecie oraz powszechnie uznawany za najlepszy sensor obecnie dostę,pny na rynku znalazł, idealny dom wewną,trz przemyś,lanej obudowy Castora - oraz jest wspierany przez wysokiej klasy oprogramowanie spod skrzydeł, programistó,w Mionix.

SensorOptyczny
Liczba przycisków6
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)10000 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu2 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

Specyfikacja techniczna myszki
- 32-bitowy procesor ARM o taktowaniu 32Mhz
- Ergonomiczny kształ,t wyprofilowany dla praworę,cznych graczy
- Wspiera chwyt typu Claw, Palm oraz fingertip
- Przyjazna powł,oka z mię,kkiej w dotyku gumy (4 warstwy)
- 3 poziomy regulacji DPI w grze
- 2 zintegrowane diody LED w 2 strefach kolorystycznych
- Do 16,8 mln opcji kolorystycznych LED
- Ró,ż,ne tryby podś,wietlenia - stał,y, migają,cy, pulsują,cy i oddychają,cy
- Wbudowana pamię,ć, wewnę,trzna 128 kb
- Duż,e ś,lizgacze z materiał,u PTFE(teflon)
- Powlekana zł,otem wtyczka USB 2.0 z opcją, Plug and Play

Specyfikacja sensora
- Model PMW 3310 wysokiej klasy sensor optyczny dla grazcy
- Maksymalna prę,dkoś,ć, ś,ledzenia co najmniej 5,45 m/s (215 IPS)
- Bez pozytywnego lub negatywnego przyspieszenia sprzę,towego
- Regulowana wartoś,ć, Lift Off Distance(LoD)

Specyfikacja oprogramowania
- Maksymalnie 5 profili zapisywanych we wbudowanej pamię,ci
- Moż,liwoś,ć, ustawienia czuł,oś,ci osi X / Y
- Pooling rate na 4 poziomach, aż, do 1000Hz
- Nagrywanie makr w locie za pomocą, menagera makr.
- Aż, do 16,8 milionó,w opcji kolorystycznych LED
- Zarzą,dzanie kolorystyką, RGB za pomocą, konfiguratora
- Tryby podś,wietlania: Pulsują,ce, Migają,ce, Oddychają,ce, zmiana koloru
- 15 stopni ustawienia predykcji
- Angle Tuning regulowany od -30 do 30 stopni
- Kalibracja wartoś,ci LOD
- S.Q.A.T- narzę,dzie do analizy jakoś,ci powierzchni

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895733
Producent MIONIX
Kod producenta MNX-01-25001-G
EAN 7350041900009
Strona www Nie dotyczy
Recenzje