Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX AVIOR-7000

MIONIX AVIOR-7000

Kod: 895723

209,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

AVIOR 7000 jest wysokiej jakoś,ci 9-przyciskową, oburę,czną, myszką,. Unikalny ergonomiczny kształ,t został, zaprojektowany z myś,lą, o prawo- i leworę,cznych graczach, dla chwytu palm grip lub claw grip.

Sensor optyczny ADNS 3310 nie powoduje pozytywnej lub negatywnej akceleracji sprzę,towej, zapewnia niesamowitą, precyzję,, pł,ynnoś,ć, ś,ledzenia ruchó,w i prę,dkoś,ć, maksymalną, ponad 5,45 m/s (215 IPS) aż, do 7000 DPI.

Dzię,ki nowej funkcji kalibracji LOD, poł,ą,czyliś,my analizator jakoś,ci powierzchni (S.Q.A.T) i regulację, dystansu od podł,oż,a, by zapewnić, najniż,szą, moż,liwą, wartoś,ć, LOD z optymalnym ś,ledzeniem ruchu.

Bł,yskawicznie szybki procesor 32-bitowy ARM umoż,liwia wyposaż,enie myszki w wiele funkcji, bez ryzyka wpł,ywania na dział,anie sensora. Moż,liwe do pobrania oprogramowanie zapewnia dostę,p do opcji peł,nego dostosowania przyciskó,w, ustawień, sensora, koloró,w LED, makr i profili.

SensorOptyczny
Liczba przycisków9
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)7000 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu2 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

12.53 x 6.5 x 3.66 cm

Waga146 g
Pozostałe parametry

Specyfikacja techniczna
- 32-bitowy procesor ARM 32 MHz
- Oburę,czny design, chwyt palm grip lub claw grip
- Mię,kka w dotyku, gumowa powł,oka
- 9 w peł,ni programowalnych przyciskó,w
- Wybó,r 3 szybkich trybó,w DPI
- 2 zintegrowane diody LED, 2 strefy podś,wietlenia
- Do 16,8 mln opcji koloró,w LED
- Zmiana koloru, efekty: stał,e podś,wietlenie, pulsowanie, mruganie lub oddychanie
- 128 KB wbudowanej pamię,ci
- Duż,e ś,lizgacze wykonane z tworzywa PTFE
- Pozł,acany wtyk USB 2.0, funkcja Plug and Play
- Kabel pleciony o dł,ugoś,ci 2 metró,w

Specyfikacja sensora
- ADNS 3310 sensor optyczny IR-LED
- Maksymalna prę,dkoś,ć, ś,ledzenia ruchu 5,45 m/s (215 IPS)
- Brak pozytywnej lub negatywnej akceleracji sprzę,towej
- Regulowana wysokoś,ć, LOD

Funkcje oprogramowania
- Tworzenie do 5 profili we wbudowanej pamię,ci
- Konfiguracja czuł,oś,ci osi X/Y
- Regulowany polling rate(pró,bkowanie)
- Przechowywanie zarejestrowanych makr w czasie rzeczywistym
- Do 16,8 mln koloró,w LED
- Regulowanie koloró,w podś,wietlenia z palety RGB
- Efekty LED: pulsowanie, mruganie lub oddychanie
- Tryb zmiennych koloró,w
- Predykcja regulowana w 15 krokach
- Regulacja ką,ta nachylenia od -30 do 30 stopni
- Narzę,dzie do kalibracji LOD
- S.Q.A.T - analizator jakoś,ci powierzchni (Surface Quality Analyzer Tool)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895723
Producent MIONIX
Kod producenta AVIOR-7000
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje