Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Microsoft Windows Server Standard 2012 64bit Polish DVD 10 Client (BOX)

Microsoft Windows Server Standard 2012 64bit Polish DVD 10 Client (BOX)

Kod: 235700

7 233,39 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

System Windows Server®, uż,ywany jest w najwię,kszych centrach danych na ś,wiecie, uł,atwia dział,alnoś,ć, mał,ym firmom i przynosi korzyś,ci organizacjom wszystkich rozmiaró,w. Stworzony na podstawie wielu lat doś,wiadczeń, system redefiniuje swoją, kategorię,, zapewniają,c setki nowych funkcji i udoskonaleń, zwią,zanych z wirtualizacją,, pracą, w sieci, pamię,cią, masową,, obsł,ugą, ze strony uż,ytkownikó,w, przetwarzaniem danych w chmurze, automatyzacją, i innymi obszarami. Mó,wią,c kró,tko, Windows Server 2012 pomaga przekształ,cić, dział,alnoś,ć, IT tak, by zmniejszyć, koszty i zapewnić, zupeł,nie nowy poziom wartoś,ci biznesowej.

To prawdopodobnie najistotniejsza dotychczas wersja systemu Windows Server.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 235700
Producent Microsoft
Kod producenta P73-05423
EAN 0885370444926
Strona www http://www.microsoft.com/poland
Recenzje