Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Microsoft MS Keyboard Universal Mobile black

Microsoft MS Keyboard Universal Mobile black

Kod: 711784

259,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Uniwersalna klawiatura Microsoft

Jedna klawiatura. Do smartfona i tabletu.
Dzię,ki klawiaturze Universal Mobile Keyboard wykonywanie czynnoś,ci podczas podró,ż,y nigdy nie był,o prostsze. Komunikuj się, za poś,rednictwem e-maili, zestawiaj propozycje oraz wysył,aj wiadomoś,ci bł,yskawiczne do przyjació,ł,. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z tabletu czy smartfona —, klawiatura Universal Mobile Keyboard jest zgodna z iPadami, iPhone'ami, urzą,dzeniami z systemem Android oraz tabletami z systemem Windows. Moż,esz sparować, nawet 3 urzą,dzenia z ró,ż,nymi systemami operacyjnymi, a nastę,pnie z ł,atwoś,cią, przeł,ą,czać, się, mię,dzy nimi.

Klawiaturę, Universal Mobile Keyboard zaprojektowano z myś,lą, o mobilnoś,ci —, pokrywa zabezpieczają,ca i wbudowany stojak podtrzymują, tablet lub smartfon. Wystarczy otworzyć, pokrywę,, aby aktywować, i nawią,zać, poł,ą,czenie Bluetooth, nastę,pnie ustawić, urzą,dzenie w zintegrowanym stojaku—,rozpoczę,cie pisania bę,dzie moż,liwe w cią,gu kilku sekund. Wył,ą,czanie odbywa się, ró,wnie szybko. Wystarczy zamkną,ć, pokrywę,, aby wył,ą,czyć, klawiaturę, —, nic wię,cej nie trzeba robić,. Akumulator umoż,liwia uż,ytkownikowi korzystanie z urzą,dzenia do 6 miesię,cy bez ł,adowania. W przypadku braku zasilania, np. w podró,ż,y wystarczy nał,adować, urzą,dzenie przez 10 minut, co zapewni gwarancję, dział,ania przez cał,y dzień,.

Nie musisz zatem korzystać, z laptopa —, dzię,ki klawiaturze Universal Mobile Keyboard te same czynnoś,ci moż,esz wykonać, na tablecie lub smartfonie.

Zestaw z myszkąNie
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsBluetooth
KolorCzarny
Wymiary

- Szerokoś,ć, 242 mm
- Wysokoś,ć,: 12 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 109 mm

Pozostałe parametry

- Wielofunkcyjna osł,ona
- Aby poł,ą,czyć, się, z urzą,dzeniem należ,y otworzyć, pokrywę,
- Zaprojektowana dla iPadó,w, Iphone'ó,w oraz urzą,dzeń, z systemem Android i tabletó,w z OS Windows
- Wbudowany wydajny akumulator
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth
- Klawisz home
- Media Center
- Standard Bluetooth: 3.0
- Zasię,g: do 10 m
- Moż,liwoś,ć, sparowania do 3 urzą,dzeń,

Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -40 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia pracy: 5-65% (bez kondensacji)
- Wilgotnoś,ć, otoczenia przechowywania: 5-80% (bez kondensacji)

Zasilanie

Wbudowana bateria 3.7V 300 mAh Lithium

Wymagania sprzętowe

- Komputer PC, smartfon, tablet
- Zainstalowany OS: Windows 8+ i Windows RT/Macintosh iOSv6+/Android 4+
- Kompatybilnoś,ć, z urzą,dzeniami obsł,ugują,cymi klawiaturę, zgodną, z Bluetooth HID

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 711784
Producent Microsoft
Kod producenta P2Z-00022
EAN 0885370763010
Strona www http://www.microsoft.com/poland
Recenzje