Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Mysz przewodowa Logitech G502 Proteus Spectrum optyczna usb czarna

Logitech Mysz przewodowa Logitech G502 Proteus Spectrum optyczna usb czarna

Kod: 967968

411,16 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dokł,adny i precyzyjny czujnik optyczny
Kontrola, dzię,ki któ,rej moż,esz zanurzyć, się, w ś,wiecie gry
Uzyskaj maksymalną, precyzję, ś,ledzenia ruchó,w, któ,rą, zapewnia nasz najszybciej reagują,cy czujnik optyczny (PMW3366). Wyją,tkowa technologia czujnika optycznego Logitech-G Delta Zero™, minimalizuje przyspieszenie myszy i zapewnia wię,kszą, precyzję, celowania. Tryby czuł,oś,ci moż,na przeł,ą,czać, podczas gry, wybierają,c jedno z pię,ciu ustawień, od 200 do 12 000 dpi.

KONTROLA WAGI I ROZKŁ,ADU MASY
To Twoja mysz, któ,rą, moż,esz dopasować, do siebie
Dostosuj, aby uzyskać, przewagę,. Wraz z myszą, Proteus Spectrum dostarczanych jest pię,ć, cię,ż,arkó,w 3,6 g. Uż,yj niektó,rych lub wszystkich cię,ż,arkó,w w odpowiednich miejscach, aby odpowiednio zwię,kszyć, lub zmniejszyć, wagę,. Tę, mysz moż,na dopasować, do swoich preferencji.

Programowalne podś,wietlenie RGB
16,8 milionó,w koloró,w do wyboru
Regulowane podś,wietlenie RGB umoż,liwia wybó,r z palety 16,8 milionó,w koloró,w. Uż,yj oprogramowania Logitech Gaming Software, aby wybrać, kolor i jasnoś,ć, podś,wietlenia w zależ,noś,ci od wł,asnego stylu, systemu lub otoczenia. Moż,esz też, ustawić, usypianie podś,wietlenia, kiedy nie korzystasz z systemu.

Oprogramowanie Logitech Gaming Software umoż,liwia takż,e synchronizowanie wzoró,w i efektó,w podś,wietlenia z innymi urzą,dzeniami Logitech G w celu uż,ycia tego samego podś,wietlenia bą,dź, oż,ywienia zestawu do grania dzię,ki oddychają,cym lub zmieniają,cym kolory wzorom podś,wietlenia.

Osobiś,cie dostrojona wydajnoś,ć,
Dopasowuje się, do Twojego ś,rodowiska
Powierzchnia grania moż,e się, ró,ż,nić,. Czujnik optyczny myszy Proteus Core moż,esz precyzyjnie dostroić, do swojej powierzchni grania, aby zapewnić, lepszą, dokł,adnoś,ć,. Dostrajają,c mysz do powierzchni grania, moż,esz zapewnić, lepszą, precyzję, i czas reakcji. Wystarczy chwila, aby dostroić, mysz i rozpoczą,ć, bitwę,.

Mysz G502 Proteus Spectrum jest wstę,pnie dostrojona do podkł,adek pod mysz do grania G240 i G440 firmy Logitech. Dodaj jedną, z tych podkł,adek pod mysz, aby uzyskać, maksymalną, dokł,adnoś,ć,.

11 programowalnych przyciskó,w
Sterowanie palcem
Zaprogramuj ulubione polecenia i makra, przypisują,c je do 11 przyciskó,w. Wybierz jeden z tysię,cy profili na komputerze lub zapisz ustawienia w jednym z wbudowanych profili. Moż,esz też, wybierać, spoś,ró,d tysię,cy profili na komputerze.

ZMIANA CZUŁ,OŚ,CI W GRZE
Bł,yskawiczna gotowoś,ć,
Mysz Proteus Core sprawi, ż,e nic Cię, nie powstrzyma w trybie niskiej lub wysokiej czuł,oś,ci. Przeł,ą,czaj się, mię,dzy precyzyjnym celowaniem w trybie 200 dpi a manewrami wykonywanymi z szybkoś,cią, ś,wiatł,a w trybie 12 000 dpi, korzystają,c z pię,ciu ustawień, czuł,oś,ci w każ,dym profilu.

SensorOptyczny
Liczba przycisków11
Liczba rolek1
ProfilPraworęczny
Rozdzielczość (min.)200 dpi
Rozdzielczość (maks.)12000 dpi
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

132 x 75 x 40 mm

Waga168 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 967968
Producent Logitech
Kod producenta 910-004617
EAN 5099206055469
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje