Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Wireless Mouse M560 czarna, WER

Logitech Wireless Mouse M560 czarna, WER

Kod: 667760

160,33 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Peł,ny komfort, godzina po godzinie
Niezależ,nie od tego, czy jesteś, osobą, prawo- lub leworę,czną,, czy też, uż,ywasz koń,có,wki palca lub cał,ej dł,oni, ta mysz bę,dzie wygodnie i naturalnie podtrzymywać, dł,oń,.

Peł,na kontrola, gdy jest to potrzebne
Zawsze masz dostę,p jednym naciś,nię,ciem do paska aplikacji, paska funkcji, pulpitu i ekranu startowego systemu Windows®, 8.

Kó,ł,ko bł,yskawicznego przewijania
W trybie swobodnego obrotu moż,na bł,yskawicznie przewijać, nawet najdł,uż,sze dokumenty. W trybie kliknię,cie po kliknię,ciu moż,na precyzyjnie poruszać, się, po arkuszach kalkulacyjnych, albumach ze zdję,ciami lub listach odtwarzania.

Dwa dodatkowe przyciski kciukowe
Przeł,ą,czaj się, bł,yskawicznie mię,dzy tradycyjnym pulpitem i aplikacjami systemu Windows a nowym interfejsem peł,noekranowym systemu Windows 8. Moż,esz też, dostosować, przyciski kciukowe w celu wykonywania dowolnych czynnoś,ci.*

* W celu dostosowania wymagane oprogramowanie Logitech®, SetPoint™, dostę,pne do pobrania pod adresem www.logitech.com/downloads

Odbiornik Logitech Unifying
Niewielki odbiornik praktycznie znika w porcie USB komputera, co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia. Ponadto moż,na ł,atwo dodać, zgodną, klawiaturę,, klawiaturę, numeryczną,, a nawet inną, mysz —, bez koniecznoś,ci podł,ą,czania wielu odbiornikó,w USB.

Zaawansowana technologia ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej 2,4 GHz
Niezawodnoś,ć, poró,wnywalna do poł,ą,czeń, przewodowych, a przy tym wygoda i swoboda rozwią,zań, bezprzewodowych —, szybka transmisja danych, praktycznie bez opó,ź,nień, i zakł,ó,ceń,.

Liczba przycisków6
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)800 dpi
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieBaterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie

- Mysz Wireless Mouse M560
- Odbiornik Logitech Unifying
- 1 bateria AA (umieszczona w urzą,dzeniu)
- Dokumentacja

KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
- Windows 8 lub Windows 7
- Port USB
- Poł,ą,czenie internetowe (wymagane do pobrania oprogramowania)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 667760
Producent Logitech
Kod producenta 910-003882
EAN 5099206047310
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje