Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Kamera internetowa HD C615 - USB - EMEA

Logitech Kamera internetowa HD C615 - USB - EMEA

Kod: 880870

382,94 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Logitech HD Webcam C615
Dzię,ki funkcji przesył,ania wideo HD do serwisu Facebook jednym kliknię,ciem oraz wszechstronnej, skł,adanej konstrukcji, moż,esz prowadzić, poł,ą,czenia wideo HD 720p oraz udostę,pniać, wideo o jakoś,ci Full HD 1080p zawsze, wszę,dzie i tak, jak chcesz.


Nagrywanie z jakoś,cią, Full HD 1080p
Zachwycają,ce, panoramiczne wideo moż,na nagrywać, w rozdzielczoś,ci Full HD 1080p.
 , , ,
Poł,ą,czenia wideo w rozdzielczoś,ci HD 720p
Poł,ą,czenia wideo w trybie 720p są, dostę,pne w wię,kszoś,ci popularnych komunikatoró,w.
 , , ,
Najwyż,szej klasy system automatycznego ustawiania ostroś,ci
Dzię,ki wbudowanej funkcji automatycznego ogniskowania, obiekty są, ostre jak brzytwa nawet przy duż,ych zbliż,eniach (odległ,oś,ć, do 10 cm do obiektywu kamery).
 , , ,
Wszechstronna i przenoś,na konstrukcja
Skł,adana konstrukcja i kró,tki kabel USB pozwalają, zabrać, kamerę, internetową, ze sobą, w dowolne miejsce, a przedł,uż,acz USB zapewnia wię,kszą, swobodę,, kiedy to konieczne.
 , , ,
Obrotowa konstrukcja z moż,liwoś,cią, montaż,u na statywie
Aby uzyskać, wię,cej opcji rozmieszczenia, kamerę, moż,na zamontować, na statywie. A konstrukcja obracają,ca się, w peł,nym zakresie 360 stopni uł,atwia prowadzenie poł,ą,czeń, wideo i nagrywanie pod dowolnym ką,tem.
 , , ,
Zdję,cia o rozdzielczoś,ci 8 megapikseli
Moż,liwe jest wykonywanie zdję,ć, w wysokiej rozdzielczoś,ci do 8 megapikseli (ze wspomaganiem oprogramowaniem).

Matryca0
Cechy i funkcjefunkcja śledzenia twarzy
InterfejsUSB
Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie kamery internetowej firmy Logitech:
- Elementy sterują,ce przesuwaniem. przechylaniem i powię,kszaniem
- Nagrywanie wideo i robienie zdję,ć,
- Ś,ledzenie twarzy
- Wykrywanie ruchu

Akcesoria w zestawie

- Kamera internetowa
- Kabel o dł,ugoś,ci 90 cm
- Dokumentacja

Pozostałe parametry

- Nagrywanie wideo w jakoś,ci Full HD 1080p (do 1920 x 1080 pikseli) przy uż,yciu zalecanego systemu
- Poł,ą,czenia wideo w trybie HD (1280 x 720 pikseli) przy uż,yciu zalecanego systemu
- Technologia Logitech Fluid Crystal™,*
- Automatyczne ustawianie ostroś,ci
- Zdję,cia: do 8 megapikseli (wspomaganie oprogramowaniem)
- Wbudowane mikrofony z funkcją, redukcji szumó,w
- Certyfikat zgodnoś,ci ze standardem Hi-Speed USB 2.0 (zalecany)
- Uniwersalny klips pasują,cy do monitoró,w LCD i CRT oraz do laptopó,w

Wymagania systemowe

- Windows®, 8
- Windows®, 7
- Windows Vista®,
- Windows®, XP (SP2+)
- Mac OS®, X 10.5 - 10.6x

Podstawowe wymagania:
- 1 GHz
- 512 MB pamię,ci RAM lub wię,cej
- 200 MB miejsca na dysku twardym
- Poł,ą,czenie internetowe
- Port USB 1.1 (zalecany port 2.0)

Do poł,ą,czeń, wideo w trybie HD 720p i nagrywania filmó,w w rozdzielczoś,ci HD 720p:
- Procesor 2,4 GHz Intel®, Core™, 2 Duo
- 2 GB pamię,ci RAM
- 200 MB miejsca na dysku twardym
- Port USB 2.0
- Przesył,anie z szybkoś,cią, 1 Mb/s lub wię,kszą,
- Rozdzielczoś,ć, ekranu 1280 x 720

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 880870
Producent Logitech
Kod producenta 960-001056
EAN 5099206061330
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje