Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Kamera internetowa HD C615 - USB - EMEA

Logitech Kamera internetowa HD C615 - USB - EMEA

Kod: 880870

326,07 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Logitech HD Webcam C615
Dzię,ki funkcji przesył,ania wideo HD do serwisu Facebook jednym kliknię,ciem oraz wszechstronnej, skł,adanej konstrukcji, moż,esz prowadzić, poł,ą,czenia wideo HD 720p oraz udostę,pniać, wideo o jakoś,ci Full HD 1080p zawsze, wszę,dzie i tak, jak chcesz.


Nagrywanie z jakoś,cią, Full HD 1080p
Zachwycają,ce, panoramiczne wideo moż,na nagrywać, w rozdzielczoś,ci Full HD 1080p.
 , , ,
Poł,ą,czenia wideo w rozdzielczoś,ci HD 720p
Poł,ą,czenia wideo w trybie 720p są, dostę,pne w wię,kszoś,ci popularnych komunikatoró,w.
 , , ,
Najwyż,szej klasy system automatycznego ustawiania ostroś,ci
Dzię,ki wbudowanej funkcji automatycznego ogniskowania, obiekty są, ostre jak brzytwa nawet przy duż,ych zbliż,eniach (odległ,oś,ć, do 10 cm do obiektywu kamery).
 , , ,
Wszechstronna i przenoś,na konstrukcja
Skł,adana konstrukcja i kró,tki kabel USB pozwalają, zabrać, kamerę, internetową, ze sobą, w dowolne miejsce, a przedł,uż,acz USB zapewnia wię,kszą, swobodę,, kiedy to konieczne.
 , , ,
Obrotowa konstrukcja z moż,liwoś,cią, montaż,u na statywie
Aby uzyskać, wię,cej opcji rozmieszczenia, kamerę, moż,na zamontować, na statywie. A konstrukcja obracają,ca się, w peł,nym zakresie 360 stopni uł,atwia prowadzenie poł,ą,czeń, wideo i nagrywanie pod dowolnym ką,tem.
 , , ,
Zdję,cia o rozdzielczoś,ci 8 megapikseli
Moż,liwe jest wykonywanie zdję,ć, w wysokiej rozdzielczoś,ci do 8 megapikseli (ze wspomaganiem oprogramowaniem).

Matryca0
Cechy i funkcjefunkcja śledzenia twarzy
InterfejsUSB
Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie kamery internetowej firmy Logitech:
- Elementy sterują,ce przesuwaniem. przechylaniem i powię,kszaniem
- Nagrywanie wideo i robienie zdję,ć,
- Ś,ledzenie twarzy
- Wykrywanie ruchu

Akcesoria w zestawie

- Kamera internetowa
- Kabel o dł,ugoś,ci 90 cm
- Dokumentacja

Pozostałe parametry

- Nagrywanie wideo w jakoś,ci Full HD 1080p (do 1920 x 1080 pikseli) przy uż,yciu zalecanego systemu
- Poł,ą,czenia wideo w trybie HD (1280 x 720 pikseli) przy uż,yciu zalecanego systemu
- Technologia Logitech Fluid Crystal™,*
- Automatyczne ustawianie ostroś,ci
- Zdję,cia: do 8 megapikseli (wspomaganie oprogramowaniem)
- Wbudowane mikrofony z funkcją, redukcji szumó,w
- Certyfikat zgodnoś,ci ze standardem Hi-Speed USB 2.0 (zalecany)
- Uniwersalny klips pasują,cy do monitoró,w LCD i CRT oraz do laptopó,w

Wymagania systemowe

- Windows®, 8
- Windows®, 7
- Windows Vista®,
- Windows®, XP (SP2+)
- Mac OS®, X 10.5 - 10.6x

Podstawowe wymagania:
- 1 GHz
- 512 MB pamię,ci RAM lub wię,cej
- 200 MB miejsca na dysku twardym
- Poł,ą,czenie internetowe
- Port USB 1.1 (zalecany port 2.0)

Do poł,ą,czeń, wideo w trybie HD 720p i nagrywania filmó,w w rozdzielczoś,ci HD 720p:
- Procesor 2,4 GHz Intel®, Core™, 2 Duo
- 2 GB pamię,ci RAM
- 200 MB miejsca na dysku twardym
- Port USB 2.0
- Przesył,anie z szybkoś,cią, 1 Mb/s lub wię,kszą,
- Rozdzielczoś,ć, ekranu 1280 x 720

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 880870
Producent Logitech
Kod producenta 960-001056
EAN 5099206061330
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje