Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logic Concept Zasilacz komputerowy 510 W

Logic Concept Zasilacz komputerowy 510 W

Kod: 979382

110,13 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Logic 510W to zasilacz marki Logic Concept o mocy 510W, przeznaczony do obudó,w komputerowych.
Zasilacz jest kompatybilny z najnowszymi technologiami PC. Obsł,uguje najnowsze specyfikacje ATX12V, dzię,ki czemu moż,e być, uż,ywany z obecną, i nastę,pną, generacją, platform z wielordzeniowymi procesorami. Wyposaż,ony jest w pasywny ukł,ad PFC. Olbrzymi, 120mm wentylator zapewnia wł,aś,ciwe chł,odzenie dla jednostki, jest jednocześ,nie cichy i trwał,y.

Zasilacz posiada kompletny system zabezpieczeń,. OVP (Ochrona przeciwprzepię,ciowa) - Jeś,li napię,cia wzroś,nie powyż,ej okreś,lonej wartoś,ci tolerancji na jednej z linii, zasilacz wył,ą,czy się, automatycznie.
SCP (zabezpieczenie przeciw zwarciowe) - W przypadku zwarcia funkcja ta zapobiega uszkodzeniu najważ,niejszych elementó,w zasilacza. OPP (zabezpieczenie przeciw przecią,ż,eniowe) To zabezpieczenie wł,ą,cza się, w sytuacji gdy system wymaga wię,kszej mocy niż, zasilacz jest w stanie dostarczyć,. OCP (zabezpieczenie nad-prą,dowe) - Jeś,li obcią,ż,enie na jednej z linii przekracza jej dopuszczalne parametry, zasilacz wył,ą,czy się, automatycznie.

Wentylator12 cm
PFCPasywny
Ilość złącz zas. MOLEX2
Ilość złącz zas. Floppy0
Ilość złącz zas. SATA3
Ilość złącz zas. 4-pin 12V0
Ilość złącz zas. 8-pin 12V0
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V0
Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin1
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin0
Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin0
Złącze zas. MB20 + 4 pin
Zasilacz modularnyNie
Wymiary0
Certyfikat 80+Brak
Akcesoria w zestawie

Kabel zasilają,cy

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 979382
Producent Logic Concept
Kod producenta ZAS-LOGI-LC-510-ATX-PFC
EAN 5906190442451
Strona www http://www.logicconcept.pl
Recenzje