Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

LevelOne Switch 8-port 1-Gigabit

LevelOne Switch 8-port 1-Gigabit

Kod: 175302

115,57 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

LevelOne GSW-0807 to wysokiej jakoś,ci, ł,atwy w obsł,udze Switch 8 portowy Gigabit Ethernet w przystę,pnej cenie. Pozwala na rozszerzenie dostę,pu do Internetu na 8 stanowisk gdzie uż,ytkownicy mogą, wykorzystywać, sieć, Gigabitową, bez ograniczeń, szerokoś,ci pasma.
LevelOne GSW-0807 jest ł,atwy w instalacji dzię,ki technologii plug-and-play. Dzię,ki niemu moż,esz stworzyć, wł,asną, cieć, LAN lub podł,ą,czyć, się, do już, istnieją,cej. Pozwala na podł,ą,czenie wielu urzą,dzeń,, takich jak kamery IP, NAS, Print Servery.

Gigabit LAN
GSW- 0807 jest idealny zaró,wno dla mał,ych i duż,ych sieci, wymagają,cych transferu duż,ych iloś,ci danych. Dzię,ki technologii 1000Base-T oraz wsparciu full-duplex i half-duplex doskonale nadaje się, do przesył,ania duż,ych plikó,w multimedialnych. Wszystkie porty wspierają, automatyczną, negocjację, prę,dkoś,ci poł,ą,czenia, automatyczne sterowanie przepł,ywem (flow control) IEEE802.3x, wykorzystują, ró,wnież, technologię, Store-and-Forward oraz ramki 9K jumbo frames. Porty posiadają, automatyczne MDI/MDIX, co eliminuje koniecznoś,ć, krosowania kabli sieciowych. Każ,dy port moż,e być, uż,ywany do podł,ą,czenia z innym routerem, hubem, serwerem lub innym switchem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 175302
Producent LevelOne
Kod producenta GSW-0807
EAN 4015867140048
Strona www http://www.level1.com
Recenzje