Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Konica Minolta Magicolor 1690MF

Konica Minolta Magicolor 1690MF

Kod: 89248

1 415,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Konica Minolta prezentuje nowe urzą,dzenia wielofunkcyjne magicolor 1690MF i 1690MF-d przeznaczone dla uż,ytkownikó,w indywidualnych lub mał,ych firm. Te kompaktowe urzą,dzenia zapewniają, drukowanie, kopiowanie i skanowanie oraz funkcję, faksowania i peł,ne moż,liwoś,ci pracy sieciowej w jednym systemie. Wersja magicolor 1690MF-d dodatkowo posiada opcję, druku dwustronnego.

Dzię,ki wszechstronnym moż,liwoś,ciom pozwalają, tworzyć, wł,asne prezentacje, plakaty, etykiety i inne materiał,y.

Toner polimeryzowany Simitri®, HD i rozdzielczoś,ć, 1200 x 600 dpi gwarantują, wysoką, jakoś,ć, wydrukó,w.

Gramatura papieru od 60 do 209 g/m², w formacie od A4 - A5 umoż,liwia drukowanie na papierze z recyklingu, pocztó,wkach, etykietach i kopertach.

Ró,ż,ne opcje kopiowania tekstu, zdję,ć, i dokumentó,w mieszanych, zapewniają, optymalną, jakoś,ć,. Funkcja zoom dodatkowo umoż,liwia zmniejszanie lub powię,kszanie materiał,ó,w w zakresie od 50% do 200% dla 1-99 kopii.

Wydajne faksowanie i skanowanie.

Wbudowany moduł, faksu umoż,liwia szybkie wysył,anie i odbieranie dokumentó,w. Dzię,ki funkcji PC-fax moż,na wysył,ać, faksy bezpoś,rednio z komputera. Magicolor 1690MF i 1690MF-d moż,e też, automatycznie przesył,ać, faksy przychodzą,ce na zdefiniowany adres poczty elektronicznej.

Skaner 20 str./min. pozwala skanować, do wiadomoś,ci e-mail, lokalizacji FTP i SMB oraz zgodnie ze standardem TWAIN i WIA z zapisem w formatach PDF, JPEG i TIFF. Dodatkowo moż,na skanować, obrazy bezpoś,rednio na przenoś,ną, pamię,ć, USB.

Standardowe oprogramowanie LinkMagic umoż,liwia skanowanie obrazó,w bezpoś,rednio do komputera.

Toner polimeryzowany Simitri®, HD i rozdzielczoś,ć, 1200 x 600 dpi gwarantują, wysoką, jakoś,ć, wydrukó,w.

Gramatura papieru od 60 do 209 g/m², w formacie od A4 - A5 umoż,liwia drukowanie na papierze z recyklingu, pocztó,wkach, etykietach i kopertach.

Magicolor 1690MF i 1690MF-d, uż,ywają, wieloprzebiegowej technologii naś,wietlania laserem bę,bna ś,wiatł,oczuł,ego drukarki. Technologia ta ulepsza precyzję, druku jak ró,wnież, jest odpowiedzialna za kompaktową, budowę, urzą,dzenia.

Wyposaż,one w wysokiej jakoś,ci tonery Simitri™, HD gwarantują, wydruki o doskonał,ej wyrazistoś,ci i naturalnych kolorach. Technologia tonera polimeryzowanego Simitri HD, dodatkowo zapewnia wyją,tkową, trwał,oś,ć, dokumentó,w dzię,ki zwię,kszonej odpornoś,ci na promienie ultrafioletowe.

Eksploatacja magicolor 1690MF i 1690MF-d jest przyjazna dla ś,rodowiska. Utrwalanie tonera Simitri™, HD w znacznie niż,szej temperaturze umoż,liwia oszczę,dnoś,ć, energii do 15%, a emisja CO2, NO2 i SO2 podczas produkcji tego polimeryzowanego tonera jest o 40% niż,sza niż, w przypadku konwencjonalnego tonera sproszkowanego.

Pojemniki z tonerem są, obję,te bezpł,atnym programem "Clean Planet"realizowanym przez Konica Minolta, dzię,ki któ,remu 99%pojemnika podlega recyklingowi.

Parametry kopiowania

- Prę,dkoś,ć, kopiowania: Do 20 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze
- Rozdzielczoś,ć, kopiowania: 600x600 dpi
- Wielokrotnoś,ć, kopii: 1-99
- Przeskalowanie: 50%-200% co 1%

Parametry skanowania

- Technologia skanowania: CIS Image Sensor
- Rozdzielczoś,ć, w kolorze: 600x600 dpi
- Maksymalny rozmiar: A4
- Szybkoś,ć, skanowania: 3.3 str./min w kolorze, 20 str./min w czerni
- Obsł,ugiwany tryb: Skanowanie do e-maila, FTP, USB, SMB, TWAIN i WIA

Parametry faksowania

- Szybkoś,ć,: 3s./str.
- Funkcje: PC-Fax, odbió,r pocztą, elektroniczną,, przesunię,cie transmisji w czasie, rozsył,anie
- Szybkie wybieranie: 220 numeró,w

Rodzaj urządzeniaLaserowa
Druk w kolorzeTak
Obszar zastosowańDom
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Vista(32/64), 2000, Server 2003(32/64), Macintosh OSX 10.2 lub nowszy

FormatA4
Rozdzielczość druku

1200 x 600 dpi

Maks. prędkość druku w czerni20 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze5 str/min
Obciążenie miesięczne550 arkuszy/miesiąc
Druk dwustronnyRęczny
Zainstalowana pamięć128 MB
InterfejsUSB
Podajnik papieru

200 arkuszy

Odbiornik papieru

100 arkuszy

Gramatura papieru

papier zwykł,y i z makulatury: 60-90 g/m²,
papier gruby: 91-209 g/m²,

Nośniki

Papier zwykł,y, papier gruby, pocztó,wki, etykiety, koperty

Wymiary

405 x 427 x 432 mm

Waga20.8 kg
Informacje o gwarancji

24 miesią,ce

Ethernet10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaUSB 2.0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 89248
Producent Konica Minolta
Kod producenta A0HF022
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.minolta.pl
Recenzje