Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kaspersky Internet Security 1U-2Y ESD

Kaspersky Internet Security 1U-2Y ESD

Kod: 914121

148,78 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Pań,stwa podczas zamó,wienia, zostaną, przesł,ane wiadomoś,ć, powitalna z serwisu dlocker.eu oraz wiadomoś,ć, z informacją, ż,e został, zamó,wiony kolejny klucz ESD (kod rejestracyjny).

Kod rejestracyjny należ,y przekazać, klientowi koń,cowemu (uż,ytkownikowi oprogramowania), któ,ry bę,dzie mó,gł, go wymienić, za poś,rednictwem strony https://rejestracja.kaspersky.pl na kod aktywacyjny sł,uż,ą,cy do aktywowania oprogramowania. Po dokonaniu wymiany, uż,ytkownik otrzyma kod aktywacyjny, któ,ry zostanie przesł,any na adres e-mail podany w formularzu znajdują,cym się, na powyż,szej stronie internetowej.

 ,Wymiana kodu rejestracyjnego na kod aktywacyjny moż,e być, przeprowadzona wył,ą,cznie przez uż,ytkownika oprogramowania.

 ,Oprogramowanie Kaspersky Lab moż,na pobrać, z dział,u Do pobrania na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab Polska: http://www.kaspersky.pl/pobierz_produkty

 ,W celu rozwią,zania jakichkolwiek problemó,w zwią,zanych z oprogramowaniem Kaspersky Lab prosimy o skorzystanie z bazy wiedzy (http://pomoc.kaspersky.pl) lub kontakt z dział,em pomocy technicznej:

 ,e-mail: pomoc@kaspersky.pl

 ,tel.: 801 000 215, 34 390 94 00

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaCyfrowa / do pobrania
LicencjaDo użytku domowego
Czas trwania2 lata
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

KOD ,REJESTRACYJNY w postaci klucza ESD, któ,ry ,Klient Koń,cowy ,musi zarejestrować, na stronie https://rejestracja.kaspersky.pl/, aby otrzymać, klucz produktu.

ArchitekturaBrak danych
NośnikBrak
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe
Wszystkie urzą,dzenia
 • Poł,ą,czenie z internetem - wymagane do aktywowania i aktualizowania produktu, a takż,e do dział,ania niektó,rych funkcji oprogramowania
Komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows
 • Okoł,o 480 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM (do instalacji z pł,yty)
 • Microsoft®, Internet Explorer®, 8 lub nowszy
 • Microsoft Windows®, Installer 3.0 lub nowszy
 • Microsoft .NET Framework 4 lub nowszy

 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 Update (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows Vista®, Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Procesor: 1 GHz lub szybszy, pamię,ć, (RAM): 1 GB (systemy 32-bitowe) lub 2 GB (systemy 64-bitowe)

 • Microsoft Windows XP4 ,Home / Professional (w wersji 32-bitowej) SP3 lub nowszy / Professional (w wersji 64-bitowej3) SP2 lub nowszy
 • Procesor: 800 MHz lub szybszy, pamię,ć, (RAM): 512 MB
Tablety z systemem operacyjnym Windows (urzą,dzenia z procesorem Intel®,)
 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / 8.1 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Microsoft Windows 8 / 8 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Minimalna rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024 ×, 600
1 ,W przypadku przeglą,darki internetowej Microsoft Internet Explorer 8 nie moż,emy zagwarantować, poprawnego dział,ania portalu My Kaspersky oraz funkcji zarzą,dzania zabezpieczeniami.
2 ,Aby zapewnić, kompatybilnoś,ć, ochrony z systemem Windows 10, pobierz i zainstaluj wszystkie uaktualnienia oprogramowania Kaspersky Lab. Produkt nie jest przeznaczony do pracy w mobilnych wersjach systemu Windows 10.
3 ,Pewne funkcje oprogramowania mogą, dział,ać, tylko w 32-bitowych wersjach systemu operacyjnego.
4 ,Jeż,eli korzystasz z systemu Microsoft Windows XP z systemem plikó,w FAT32, instalacja produktu nie bę,dzie moż,liwa.

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 914121
Producent Kaspersky
Kod producenta KL1867PCADS
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.kaspersky.pl
Recenzje