Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

JBL JBL SYNCHROS E30 CZERWONE

JBL JBL SYNCHROS E30 CZERWONE
310,38 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Nastę,pna generacja sł,uchawek nausznych cechuje się, bogatym dź,wię,kiem o legendarnej jakoś,ci, zaawansowaną, stylistyką, i ł,atwymi przyciskami do obsł,ugi urzą,dzeń, przenoś,nych.

Potę,ż,ne gł,oś,niki 40 mm generują, legendarną, jakoś,ć, dź,wię,ku JBL z basami, któ,re moż,na poczuć,
Odkryj bogaty dź,wię,k bez zniekształ,ceń,, szerokie pasmo przenoszenia oraz rozszerzoną, jakoś,ć, akustyczną, generowaną, przez gł,oś,niki 40 mm z charakterystyką, Pure Bass.

Wyró,ż,niają,ca się, stylistyka i wyglą,d z szerokim spektrum ż,ywych kombinacji kolorystycznych
Przycią,gaj uwagę, dzię,ki najnowocześ,niejszym cechom projektowym, obrotowym zawiasom 3-D, aluminiowym akcentom, pię,ciu ż,ywym opcjom kolorystycznym oraz mił,ym w dotyku poduszkom nausznic ze sztucznej skó,ry.

Funkcjonalnoś,ć, każ,dego urzą,dzenia uzupeł,nia odł,ą,czany, jednoprzyciskowy uniwersalny pilot/mikrofon
Przenoś,ne sł,uchawki JBL Synchros E30 stanowią, perfekcyjne zespolenie z wybranym przez Ciebie urzą,dzeniem - zaró,wno w kategoriach jakoś,ci dź,wię,ku, jak i funkcjonalnoś,ci. Lekkie i stylowe sł,uchawki pozwalają, przeł,ą,czać, się, mię,dzy muzyką, a zestawem gł,oś,nomó,wią,cym telefonu bez opuszczenia choć,by jednego taktu - wystarczy naciś,nię,cie przycisku.

Lekka konstrukcja i ergonomicznie stylizowany pał,ą,k z teksturowanymi nausznicami o niezapomnianej jakoś,ci dopasowania
Przycią,gają,cy wzrok komfort oraz ogó,lna jakoś,ć, są, wszystkim, co się, liczy: dobrze obejmują,cy gł,owę,, ergonomicznie stylizowany pał,ą,k, mię,kkie poduszki nausznic oraz lekka konstrukcja sprawiają,, ż,e noszenie sł,uchawek E30 to niezwykle przyjemne doznanie.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)10 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)22 kHz
Czułość114 dB
MikrofonTak
KolorCzerwony
Waga150 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 948127
Producent JBL
Kod producenta JBL SYNCHROS E30 CZERWONE
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje